Internasjonalisering De gode historiene fra internasjonalt arbeid ved HiOA

News from The International List

av Internasjonalisering

Uredd alumn leverer praksismuligheter for andre; Internasjonale studenter hjelper byrådsledelsen; Canada-samarbeid; Masterstudent i Nevada. [English below] Du inviteres til å...

Uredd alumn leverer praksismuligheter for andre; Internasjonale studenter hjelper byrådsledelsen; Canada-samarbeid; Masterstudent i Nevada.

[English below]

Du inviteres til å være med i tilsattgruppen «The International List» (krever Feide-pålogging). Gruppen er for deling av gode historier og erfaringer fra internasjonalisering av utdanning og studentliv ved HiOA, og vil erstatte denne bloggen.

Høydepunkter fra siste uke

Artikkel om økonomi og ledelse-alumn Nikolai Aasen. Han var en av de første på praksisutveksling fra dette studiet, og den første som utvekslet til University of West Bohemia i Plzen, Tsjekkia. Nå har bedriften han jobber i inngått forskningssamarbeid med Institutt for sosialfag, de skal ta mot praksisstudenter fra utdanningen ved Europa-kontoret sitt i Amsterdam, og Nikolai har selv vært gjesteforeleser på HiOA!

Masterstudent Zohreh Farzadfar fra Iran var en av 200 internasjonale studenter invitert av byrådslederen Raymond Johansen til å bidra på lanseringen av et prosjekt for å gjøre Oslo til en mer attraktiv by for internasjonale studenter. Fra et innlegg på HiOAs engelske Facebook-side

 

Artikkel (på engelsk) om samarbeid med Dalhouse School of Health Sciences i Halifax, Canada, hvor to radiografstudenter har hatt praksis. To kanadiske studenter har nå også vært på HiOA for en tilsvarende praksisperiode i Oslo.

 

Gode refleksjoner og underholdende lesing i bloggen til Eskil Sæterlien, student på masterprogrammet Læring i Komplekse Systemer. Dette semesteret er han utvekslingsstudent ved University of Nevada Reno.

 

—————————-

You are invited to join “The International List” (Feide login required). This is a new group for sharing inspiring stories and best practice in the internationalisation of teaching and the student experience at HiOA. The group will replace this blog.

Highlights from last week

Article (in Norwegian) about Economics and Management alumn Nikolai Aasen. Nikolai was the first from his programme to begin a work placement abroad, and the first to go on exchange to the University of West Bohemia in Pilsen in the Czech Republic. The company he now works for has begun research cooperation with HiOA’s Department of Social Work, and will start to offer placements in their European head office in Amsterdam. Nikolai has also guest lecturered at HiOA!

Master student Zohreh Farzadfar from Iran was one of 200 international students invited by Governing Mayor Raymond Johansen to contribute to a new initiative to make Oslo a more welcoming place for international students. From a post  on HiOAs English Facebook page

 

Article about a cooperation with Dalhouse School of Health Sciences in Halifax, Canada, which has hosted two HiOA Radiography students on placement. Two Canadian students have now made a return visit to HiOA in order to do their placements in Oslo.

 

Useful perspectives and entertaining reading in Eskil Sæterlien’s blog (in Norwegian). Eskil is a student in the Master programme in Learning in Complex Systems and he is on exchange at the University of Nevada Reno this semester.

 

Les mer 0 kommentarer

Ny gruppe for internasjonalisering

av Internasjonalisering

Du inviteres til å være med i tilsattgruppen «The International List». Gruppen er for deling av gode historier og erfaringer...

Du inviteres til å være med i tilsattgruppen «The International List». Gruppen er for deling av gode historier og erfaringer fra internasjonalisering av utdanning og studentliv ved HiOA, og vil erstatte denne bloggen.

You are invited to join “The International List”. This is a new group for sharing inspiring stories and best practice in the internationalisation of teaching and the student experience at HiOA, and will replace this blog.

Click here to join

Les mer 0 kommentarer

Internasjonale studenter velger HiOA

av Internasjonalisering

Over 330 utenlandske studenter fra 57 land begynner på HiOA dette semesteret. Disse ble tatt godt imot av nærmere 50...

Over 330 utenlandske studenter fra 57 land begynner på HiOA dette semesteret.

Disse ble tatt godt imot av nærmere 50 faddere mandag 14. august. Samme dag deltok de i et forberedende opplegg til studier på HiOA og livet som student i Norge i regi av Seksjon for internasjonalisering.

Gruppen består av både studenter på semesterutveksling samt utenlandske statsborgere som begynner på en engelskspråklig mastergrad.

Hvor kommer de internasjonale studentene fra?

57 nasjonaliteter er representert med studenter fra så langt unna som Australia, Chile og Japan.

Amy Körver fra Nederland var meget fornøyd med funnene sine på det gratis loppemarkedet for nye internasjonale studenter.

Ti nasjoner på topp:

 1. Tyskland
 2. Nederland
 3. Spania
 4. Nepal
 5. Frankrike
 6. USA
 7. Østerrike
 8. Bangladesh
 9. Canada
 10. Etiopia

Hva skal de studere?

Orientation Day var første mulighet til å bli kjent med nye studiekamerater.

Mest populært blant studentene på semesterutveksling er kurs innenfor:

 1. Barnehagelærerutdanning
 2. Økonomi og administrasjon
 3. European Project Semester ved Institutt for informasjonsteknologi
 4. Journalistikk
 5. Ergoterapi
 6. Produktdesign
 7. Barnevern
 8. Grunnskolelærer 1.-7. trinn
 9. Estetiske fag
 10. Ergoterapi

HiOAs engelskspråklige mastergrader har i år alle tatt opp flere utenlandske statsborgere sammenlignet med 2016. Mest populært her er programmene International Social Welfare and Health Policy og Universal Design of ICT.

 

 

Les mer 0 kommentarer

«Grenseløs utdannelse» – dele dine erfaringer

av Internasjonalisering

15. - 16. mars huser HiOA den største møteplassen for internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. Ledelse på alle nivåer,...

15. – 16. mars huser HiOA den største møteplassen for internasjonalisering av høyere utdanning i Norge.

Ledelse på alle nivåer, vitenskapelig ansatte og administrativt personell, myndigheter og organisasjoner inviteres til Internasjonaliseringskonferansen 2017.

Det er Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) som har valgt å legge arrangementet til HiOA, som er vertskap i samarbeid med NMBU. Konferansen vil finne sted i sin helhet i P32.

«Grenseløs utdannelse»

Temaene som konferansen tar for seg inkluderer:

 • Økt kvalitet i høyere utdanning og god dannelse gjennom internasjonalisering
 • Interkulturell kompetanse gjennom internasjonal erfaring
 • Utfordringer med mange utenlandske studenter i klasserommet
 • Europa i endring

Innspill fra HiOA

Arbeidsgruppen på HiOA som har gitt innspill til programmet består av:

 • Kirsten Aarset, Studieleder, Bioteknologi og kjemi
 • Marianne Bratland, Studiedirektør
 • Gunnar H Gundersen, Instituttleder, Institutt for produktdesign
 • Nick Moe-Pryce, Seksjon for internasjonalisering
 • Karl Norli, Seksjon for internasjonalisering
 • Pavan Kumar Sriram, Avdeling for forskning og utvikling
 • Ellen Watkinson, Studieleder, Grunnskolelærer- og faglærerutdanning
 • Hanne Liv Østtveit-Moe, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, HF

For spørsmål om HiOAs rolle i konferansen: Karl Norli, Fungerende seksjonssjef, Seksjon for internasjonalisering.

Les mer 0 kommentarer

Hvordan kan vi sikre størst mulig utbytte av de internasjonale avtalene vi inngår?

av heja

8. november inviterer prorektor Nina Waaler til et inspirasjonsseminar om strategiske internasjonale partnerskap. En av innlederne er Trine Sand fra...


8. november inviterer prorektor Nina Waaler til et inspirasjonsseminar om strategiske internasjonale partnerskap. En av innlederne er Trine Sand fra Københavns Universitet.

Sand er leder for internasjonalisering av utdanninger ved universitetet og har mer enn femten års erfaring med internasjonalisering i høyere utdanning. Hun har holdt foredrag på en rekke internasjonale konferanser, blant annet på European Association of International Education (EAIE) der hun delte sine erfaringer og kunnskap om internasjonale strategiske partnerskap.

Hva skal til for å lykkes?

Sand mener at de fleste høyere utdanningsinstitusjoner i Europa bør ha en mer strategisk tilnærming når vi velger hvem vi skal samarbeide med og hva vi skal samarbeide om.

– For at et partnerskap skal lykkes, kreves det hardt arbeid, investering og ressurser. Det kreves også en felles enighet om at partnerskapet er en prioritering. Å ha skrevet under 500 “Memorandum of Understanding” uten egentlig innhold tilfører ikke institusjonen noen egentlig verdi i seg selv. Det skaper bare en masse besøk og papirarbeid, påpeker Sand.

 

QUT – eksempel på suksess

Å inngå strategiske avtaler på tvers av forskning og utdanning er ikke en ukomplisert prosess ifølge Sand, som understreker at det krever fokus fra ledelsen. Hun trekker frem University of Queensland i Australia som et eksempel på et universitet som har lyktes i denne prosessen.

– QUT har investert massivt i en “global engagement strategy” der de over flere år har kartlagt alle samarbeidspartnere basert på 10 – 12 indikatorer, slik at de kan oppdage “hull” i avtalene og dermed arbeide målrettet med å forbedre disse. Arbeidet har resultert i større bevilgninger til forskning.

 

Å stille de grunnleggende spørsmålene er Sands oppfordring til institusjoner som ønsker mer strategiske samarbeidsavtaler.

– Hva vil vi oppnå med partnerskapet? Hvem er det strategisk å samarbeide med? Hva er våre suksesskriterier for gode partnerskap og hvordan måler vi resultatet? Og hvordan sikrer vi et best mulig samspill mellom insitutsjon, fakultet og institutt?

– Fordelen er som ved strategisk tenkning på alle områder: man blir bedre til å fokusere og prioritere – og til å måle effektene, sier hun.

 


 

 

Les mer 0 kommentarer

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.