Internasjonalisering De gode historiene fra internasjonalt arbeid ved HiOA

News from The International List

av Internasjonalisering

Uredd alumn leverer praksismuligheter for andre; Internasjonale studenter hjelper byrådsledelsen; Canada-samarbeid; Masterstudent i Nevada.

[English below]

Du inviteres til å være med i tilsattgruppen «The International List» (krever Feide-pålogging). Gruppen er for deling av gode historier og erfaringer fra internasjonalisering av utdanning og studentliv ved HiOA, og vil erstatte denne bloggen.

Høydepunkter fra siste uke

Artikkel om økonomi og ledelse-alumn Nikolai Aasen. Han var en av de første på praksisutveksling fra dette studiet, og den første som utvekslet til University of West Bohemia i Plzen, Tsjekkia. Nå har bedriften han jobber i inngått forskningssamarbeid med Institutt for sosialfag, de skal ta mot praksisstudenter fra utdanningen ved Europa-kontoret sitt i Amsterdam, og Nikolai har selv vært gjesteforeleser på HiOA!

Masterstudent Zohreh Farzadfar fra Iran var en av 200 internasjonale studenter invitert av byrådslederen Raymond Johansen til å bidra på lanseringen av et prosjekt for å gjøre Oslo til en mer attraktiv by for internasjonale studenter. Fra et innlegg på HiOAs engelske Facebook-side

 

Artikkel (på engelsk) om samarbeid med Dalhouse School of Health Sciences i Halifax, Canada, hvor to radiografstudenter har hatt praksis. To kanadiske studenter har nå også vært på HiOA for en tilsvarende praksisperiode i Oslo.

 

Gode refleksjoner og underholdende lesing i bloggen til Eskil Sæterlien, student på masterprogrammet Læring i Komplekse Systemer. Dette semesteret er han utvekslingsstudent ved University of Nevada Reno.

 

—————————-

You are invited to join “The International List” (Feide login required). This is a new group for sharing inspiring stories and best practice in the internationalisation of teaching and the student experience at HiOA. The group will replace this blog.

Highlights from last week

Article (in Norwegian) about Economics and Management alumn Nikolai Aasen. Nikolai was the first from his programme to begin a work placement abroad, and the first to go on exchange to the University of West Bohemia in Pilsen in the Czech Republic. The company he now works for has begun research cooperation with HiOA’s Department of Social Work, and will start to offer placements in their European head office in Amsterdam. Nikolai has also guest lecturered at HiOA!

Master student Zohreh Farzadfar from Iran was one of 200 international students invited by Governing Mayor Raymond Johansen to contribute to a new initiative to make Oslo a more welcoming place for international students. From a post  on HiOAs English Facebook page

 

Article about a cooperation with Dalhouse School of Health Sciences in Halifax, Canada, which has hosted two HiOA Radiography students on placement. Two Canadian students have now made a return visit to HiOA in order to do their placements in Oslo.

 

Useful perspectives and entertaining reading in Eskil Sæterlien’s blog (in Norwegian). Eskil is a student in the Master programme in Learning in Complex Systems and he is on exchange at the University of Nevada Reno this semester.

 

Publisert av:

user
Internasjonalisering

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.