Ja, tenk det! Torsdag 18. mai 2017 ble boka Relasjoner i psykisk helsearbeid utgitt av Universitetsforlaget. I denne boken finner du et eget kapittel om Intentional Relationship Model (IRM), kalt “Den terapeutiske relasjonen i ergoterapi – teori, praksis og forskning”. Forfattere av dette kapittelet er Tore Bonsaksen og Silje Torgrimsen, tidligere student ved ergoterapiutdanningen ved HiOA.

Boka “Relasjoner i psykisk helsearbeid”, redigert av Amy Østertun Geirdal og Sverre Varvin, er i salg nå!

Hva forteller kapittelet om?

Kapittelet presenterer IRM-teorien og belyser denne med praksiserfaringer og eksempler. I tillegg presenteres aktuell forskning som er gjort på området. Tore Bonsaksen har skrevet det teoretiske om IRM i dette kapittelet, og han har sammen med andre også formidlet og bidratt med annen forskning som er gjort på dette feltet. Selv har jeg stått for eksempler og erfaringer fra praksis – disse kommer både fra praksisperioder underveis i ergoterapiutdanningen og fra psykisk helsearbeid etter endt utdannelse.

Jeg ble dratt inn i et praksisprosjekt knyttet til IRM i emnet psykisk helse i ergoterapiutdannelsen og endte opp med å være medforfatter i et bokkapittel, og har det vært mange spennende delprosjekter og oppdrag underveis. Jeg har lyst til å trekke frem og anbefale alle nysgjerrige studenter til å hoppe på slike prosjekter under studietiden!

– den som intet våger, intet vinner! 😊

I perioden mellom praksisprosjekt i psykisk helse og til bokutgivelsen nå har jeg blant annet fått mulighet til å være med på å oversette et kartleggingsverktøy for å identifisere terapeutstil (N-SAMQ). Jeg har vært med å skrive artikler til både norske og utenlandske fagblader, og jeg har blitt invitert med på konferanser nasjonalt og internasjonalt. Jeg har blitt kontaktet for å holde en presentasjon på en arbeidsplass som ønsket informasjon om bruk av IRM i praksis, og jeg har fått bidra inn i undervisningen om IRM på ergoterapiutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus – og alt dette sammen med flere andre dyktige lærere og studenter har bidratt til å spre kunnskap om IRM, tusen takk!

Så, da er det vel ikke stort mer å si enn at vi håper at boken kan bidra til å spre kunnskap om IRM og bidra til at flere kan se hvilket godt redskap denne teorien er i praksis!

God lesing! 😊

Silje Torgrimsen