» Uncategorized » Master i Universal Design of ICT

Master i Universal Design of ICT

Det heter min nåværende utdanning her på HiOA. Dette innebærer at når jeg er ferdig så vil jeg ha mer ekspertise på hvordan man lager teknologi tilgjengelig for flest mulig. Vi ser blant annet på brukervennlighet, tilgjengelighet og aksess. Vi lær oss hva man bør tenke på tidlig i utviklingsfasen og vi lær oss hvordan man evaluerer allerede eksisterende system. Brukeren er i stort fokus, spesielt for de mennesker som oftest kommer litt i skyggen av «folk flest». Vi ser på hvordan mennesker med funksjonshemminger og nedsettelser opplever dagens teknologi, hvilke utfordringer de har og hva vi som teknologer kan gjøre for å underlette dems hverdag ved bruk av teknologi. Vi ser også på design og vi ser på interaksjon mellom menneske og maskin. På masternivå går vi mer i dybden og vi gjør mer research, både gjennom å se på andres verk og gjennom å utføre vår egen. Vi sammenligner, vi stiller spørsmål, og hvis man har flaks kanskje man til og med finner et svar. Oftest leder det da videre til et nytt spørsmål, men det er slik forskning er 🙂 . Så samtidig som det er tidskrevende, litt frustrerende og en tålmodighetsprøve, er det veldig interessant. Spesielt hvis man finner et mønster eller en eventuell løsning på en problemstillingman har eller haft 🙂

 

Alle bør ha samme rettigheter

Det prates endel om menneskelige rettigheter om dagen og teknologi er ikke et unntak. Loven om universell utforming går under diskrimineringsloven her i Norge og når det det gjelder rettigheter innenfor teknologi ser man også på kulturer, religion og kjønn. En IT-student her på høgskolen holdt idag en forelesing blant annet om kvinner og teknologi og hvor det faktiskt, selv her, kan oppleves som diskriminerende. Mye av dagens teknologi er utviklet av menn og mye av behovene som oppfylles er sett fra en mans perspektiv. Det er selvfølgelig ikke deres feil, det er ikke det jeg vil ha sagt. Jeg mener bare at det er desto viktigere at det kommer inn fler kvinner inn i den her bransjen så at vi også er med å påvirker fremtidens teknologi. At perspektivene blir utvidet og at alles behov blir sett og møtt. Selv om vi ikke er i mål på likestilling så bor vi ihvertfall i et av de landende som kommet lengst, så her finnes flere muligheter enn på mange andre steder runt om i verden. Derfor bør vi også sette et godt eksempel og vise hvor fantastiskt bra teknologi vi lager sammen, menn og kvinner 🙂 .
Innenfor mange områder oppleves brukere med funksjonshemminger eller nedsettelser som en minoritet av befolkningen, dette til tross for at statistikken mener noe annet. Det mange glemmer bort at innenfor den her kategorien faller også alderdom. Når man blir eldre vil det være stor sannsynlighet for at man får forverret syn, hørsel, motorikk og minne. Det vil si at våre tidligere evner vil få en nedsatt funksjon. Dette er ikke en minoritet av befolkningen. I følge statistikk kommer vi til å leve lenger og mange eldre vil bruke teknologien minst like mye som vi gjør idag, om ikke til og med mer.
Er det innefor å si at det ikke er nødvendig å tenke på den her «minoriteten» når man skal utvikle et system? Vil det ikke være lønnsomt tror dere?
Men fremfor alt, hadde ikke du selv syntes det vært diskriminerende om du var den personen som ble utelatt, som ikke fikk tilgang til information på lik linje som andre?

Det tror jeg.

 

Designe for alle == Gunstig for alle

I følge den lille research jeg rukket å gjort har det også vist seg på flere brukertester at universelt utformede websider for eksempel har vært like gunstige og brukervennlige for alle parter. Det har også vist seg være en økonomisk vinning, ihvertfall for de som tatt dette i betraktning tidlig i utviklingsfasen. Jeg har også hørt om flere som nevnt skrekkhistorier om store økonomiske tap på grunn av at de ikke tenkt på dette.

Så selv om dette høres ut som en selvfølge for mange så er det ikke det. Derfor må budskapet spres videre. Det må til kunnskap og det må læres ut videre. Ikke bare på grunn av økonomiske grunner uten for at vi alle har samme verdi og ingen fortjener å bli utelatt. (unntatt Trump..)

 

 

Takk for meg, hei!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *