Forskning og utvikling

 

Maleri av Elisabeth Arnesen

Maleri av Elisabeth Arnesen

Barnevernspedagogutdanningens forskningstemaer spenner over mange områder: Forskning på undervisningsmetoder, forskning på barndom og forebyggende barnevern, forskning på barnevernspedagogens profesjonelle virke og identitet – for å nevne noen. I denne delen presenterer vi noen av de prosjektene utdanningens ansatte har ansvar for – noe er allerede produsert og publisert og noe er under arbeid.

Barnevernspedagogutdanningen har i lang tid satt formidling av forsknings- og utviklingsarbeid på dagsorden. Tidlig på 2000–tallet ble det igangsatt det lærerkollegiet kalte: «Opp av skuffen prosjektet».  Denne satsing førte til en økt bevissthet om betydningen av å forske og formidle – noe undervisningen også bærer preg av.  Deling av kunnskap er avgjørende for å utvikle et fagfelt. Så her, vær så god: tast et trykk og se hva vi formidler.

Ansatte på barnevernpedagogutdanningen deltar i flere av fakultetets forskningsgrupper:

Barneliv og profesjonsutøvelse

Barn, hverdagsliv og profesjonelle praksiser

Praksisbasert forskning og forskningsbasert praksis i sosialt arbeid og barnevern

Kunnskap for praksis – sosialfagenes kunnskapsgrunnlag

 

Her er fakultetes forskningsside:

Forskning ved Fakultet for samfunnsfag (SAM)

 

Legg igjen en kommentar