Introduksjon og hilsener

Maleri av Elisabeth Arnesen

Velkommen til jubileet – og til den digitale jubileums’boken’

ved Eva Berthling Herberg, studieleder barnevernpedagogutdanningen ved HiOA 

 

 

Den digitale publikasjonen JUBEL ble lansert på jubileumskonferansen 29. november 2013. Samme dag ble den omtalt i Khrono

IMG_4819

Her er de fleste lærerene samlet ved begynnelsen av konferansen.

IMG_4827

Prodekan Per Arne Olsen sto for den kunstneriske åpningen

IMG_4836

Offisiell åpning ved dekan Dag Jensen

IMG_4845

Historiker Jan Messel fra Senter for profesjonsstudier ved HIOA snakket om “Barnevernpedagogutdanningens historie”

IMG_4850

Avdelingsdirektør i Barne- og familieetaten i Oslo Kommune, Kjetil Andreas Ostling snakker om “Barnevernpedagogen i moderne tid – sett fra et profesjonspolitisk ståsted”

IMG_4863

Studieleder Eva Berthling Herberg ledet oss gjennom dagen

IMG_4872

Filmen om rekrutteringinitiativet “Mangfoldsprosjektet” hadde premiere på konferansen

IMG_4876

Stipendiat Janne Thu Ilstad ved HIOA presenterte sitt doktorgradsprosjekt

IMG_4881

Studieleder ved R-BUP Olav Sannes Vika snakket om “Barnevernpedagogens perspektiver i teori og praksis i møte med kliniske utdanninger!

IMG_4882

Høgskolelektor Elisabeth Arnesen presenterer filmen om Nattergalprosjektet

IMG_4896

Rådgiver Hallvard Lavoll og dosent Helge Høivik får blomster for verdifull hjelp med det tekniske arbeidet med Jubel

IMG_4900

Høgskolelektorene Elisabeth Arnesen og Erik Grønvold får blomster for sine bidrag til JUBEL

IMG_4909

Førsteamanuensis og post.doc Anne Jansen, høgskolelektor Elisabeth Grønning, høgskolelektor Svein Fuglestad og førstelektor Jan Storø får blomster for sitt arbeid i redaksjonen for JUBEL

IMG_4913

Førsteamanuensis Oddbjørg Skjær Ulvik snakker om “Bare snakk? – Samtaler med barn i barnevernet”

IMG_4919

Professor Edgar Marthinsen fra Høgskolen i Sør-Trøndelag snakker om “Det nye barnevernet”

IMG_4922

Forsker ved NOVA Elisabeth Gording Stang snakker om “Barnefordelingssaker – ikke barnevernets bord?”

IMG_4923

Dosent Kate Mevik fra Universitetet i Nordland snakket om “MIljøterapi som arbeidsform”

IMG_4929

Professor Ingeborg Marie Helgeland snakker om “Vi må ikke glemme historien! Erfaringer fra et treårig statlig prosjekt for unge med alvorlig problematferd og omsorgssvikt”

IMG_4935

Førstelektor Jan Storø snakker om “Transitions”

IMG_4936

Høgskolelektor Elisabeth Grønning framfører et dukkespill om “Transitions”

IMG_4940

Høgskolelektor Svein Fuglestad framfører en vuggesang i forbindelse med “Transitions”

IMG_4944

Førsteamanuensis Anne Jansen og miljøterapeut Hanne Ugelstad presenterer prosjektet “Ungdom som med-veileder”

IMG_4962

Leder i Landsforeningen for barnevernbarn Ruzzel Abueg hilser til konferansen

IMG_4969

Førstelektor Per Lorentzen snakker om “Ansvar og etikk i sosialpedagogisk arbeid”

IMG_4970

Leder av seksjonen for barnevernpedagoger i FO, Ellen Galaasen og studieleder Eva Berthling Herberg avslutter konferansen

IMG_4986

Høgskolelektor Svein Fuglestad står for den kunstenriske avslutningen av konferansen

 

 

Legg igjen en kommentar