Redaksjonskomiteens forord

Det du ser på nå er en digital jubileumspublikasjon. Det er flere ting å si om den. Først og fremst at den er et resultat av et stort dugnadsarbeid. Den har bidrag fra alle ansatte på barnevernpedagogutdanningen her på HIOA!

Det andre er at den ikke er en jubileumsbok i tradisjonell forstand. Det er en digital jubileums’bok’! Den er et resultat av to målsettinger; å lage en jubileumsbok i forbindelse med barnevernutdanningens 50-årsjubileum. Og et ønske om at vi som underviser på utdanningen skal få mer kompetanse med å bruke digitale verktøy i undervisning og forskning.

Vi som har sittet i redaksjonskomiteen begynte dette arbeidet våren 2013. Det begynte med at vi fikk hvert vårt nettbrett, kontakt med Helge Høyvik på læringssenteret og en invitasjon til å delta på en workshop i Vilnius. Og da skulle man tro at alt var såre vel. Det var det ikke! Helge er en kapasitet på området og har etter beste evne forsøkt å rettlede oss i den digitale verdenens irrganger – og dem finnes det mange av. Ikke visste vi om hvor mye man må vite om ulike formater og kompatibilitet og alt mulig annet. Vi innså etter hvert at vi at vi trengte mer hjelp og i sluttfasen kom redningen i form av Hallvard Lavoll som er informasjonsrådgiver i avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon og Rune Fossberg som er student her på Media og kommunikasjon. De har gått løs på den største digitale utfordringen med stor entusiasme og innsikt; nemlig å bringe alle bidragene over på en plattform som gjør det lesbart.

Hilsen fra redaksjonskomiteen

Resultatet er det du ikke sitter med i hånden, men faktisk leser, på en skjerm. Dette formatet har selvfølgelig noen begrensninger; du kan selvfølgelig printe det ut og får det i papirformat, men det blir ikke så stilig som om det hadde kommet mellom to permer. Men det har gitt oss andre muligheter, f.eks. til å boltre oss med videosnutter – både nye og gamle. Og det gjør også at denne publikasjonen er noe som kan leve videre. Den er rett og slett ikke ferdig – og kanskje den aldri vil bli helt ferdig.

Vi kan på ett vis si at denne publikasjonen markerer en historisk milepæl – vi står på terskelen til en ny digital pedagogisk «læretid». Mange vil nok si at studentene våre har vært der lenge – og det har de sikkert rett i. Vi som er lærere har nok akkurat begynt.

Til slutt vil vi rette en stor takk til Elisabeth Arnesen for at hun har stilt sine bilder til disposisjon i vår jubileumspublikasjon.

Svein Fuglestad  – Elisabeth Grønning – Jan Storø – Anne Jansen