Hilsen fra barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne