Undervisning

Maleri av Elisabeth Arnesen

Vi som arbeider ved barnevernpedagogutdanningen på HIOA anvender mange ulike undervisningsformer. Noen av disse er ganske tradisjonelle, som forelesningen. Andre er langt mer innovative  og kreative, som når vi bruker studentmedlærere eller når vi har undervisning i praktiske ferdigheter med bruk av dukker, video eller i det vi kaller fordypingsverksted. Med så store kull vi har i dag, noen ganger opp mot 150 studenter, er det ikke like lett alltid å bryte mønsteret med den klassiske forlesningsformen. Vi tror likevel det er viktig å gjøre nettopp det. Begrunnelsen for  å velge varierte undervisningsformer er først og fremst at ulikt stoff krever ulike tilnærminger, og at læringsstoff med praktisk tilknytning ofte krever en annen form enn den strikt teoretiske – iallfall at det ikke kun brukes en teoretisk form. Nedenfor har vi laget flere presentasjoner som synliggjør våre ideer om undervisningsformer og som gir noen bilder av hvordan vi gjennomfører disse i praksis.

Undervisningsfag og undervisningsformer

Presentasjon av fag og former

Nedenfor finner du noen bilder fra undervisningen i ulike kull høsten 2013.

IMG_4769           Klasse

IMG_4791           IMG_4784

IMG_4797           IMG_4798

IMG_4785           IMG_4802

IMG_4806

Legg igjen en kommentar