Peer learning

Amelie Fougner har vært primus motor for medstudentlæring (peer learning) på utdanningen. Her er hun i samtale med Elisabeth Grønning om dialogseminaret og bruk av masker, kropp og bevegelse i utdanningen, og i samtale med Helga Johannesdottir om peer learning og hvordan denne praksisen startet opp.