Internasjonalisering ved institutt for sosialfag

Av Elisabeth Grønning

I St. meld. nr. 14 (2008-2009) «Internasjonalisering av utdanning» er det lagt vekt på å se internasjonalisering som et kvalitetsverktøy for fagmiljøer og institusjoner. Internasjonalisering ses som et ledd i satsingen på kvalitet, relevans og attraktivitet i utdanningssystemet. Dette danner rammen for internasjonalisering ved fakultet for samfunnsfag, og skal gjenspeiles i undervisning, utveksling av studenter og ansatte og ikke minst i utvikling av samarbeid med nye partnere og institusjoner verden over. Globalisering skal ikke bare være et pynteord, men et viktig element i utdanningsløp for alle studentene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Instituttet har et internasjonalt masterprogram Master in International Social Welfare and Health Policy og et internasjonalt semester på bachelornivå, Child Welfare and Creative Methods in Social Work.

Internasjonalisering av undervisning er knyttet både til mobilitet av studenter og lærere og til innholdet i undervisningen. Barnevernsstudentene kan gjennomføre sine prosjektarbeider og praksisperioden i siste studieår i utlandet. Omtrent en tredjedel av studentene velger å reise ut i prosjektperioden, noen av disse deltar også på internasjonale studietilbud hos noen av våre samarbeidspartnere i Europa. De fleste reiser til land i Sør og gjennomfører prosjektperioder i institusjoner som jobber med å hjelpe barn og unge. Her møter studentene på mange utfordringer og får ny kunnskap om hvordan andre land og kulturer løser sine sosiale problemer. Lærdommen fra sine utenlandsopphold tar de med seg tilbake til klasserommet og senere til et flerkulturelt Norge. Dette mangfoldet og kunnskapen om hvordan andre kulturer løser sine problemer skaper trygghet i møtet med klienter og brukere innen barnevern og sosialt arbeid.

Barnevernutdanningen samarbeider med institusjoner i ulike land i Afrika, i Latin-Amerika, i USA  på Filippinene samt utdanninger og institusjoner i Europa. Lærere og forskere er med i nettverk og forskningsgrupper, og internasjonalisering er et naturlig element i alt samarbeid innen ut danning og forskning.

 

Legg igjen en kommentar