Klasserommet

Forsvarlighet

Seks grupper har sendt meg kronikk/blogginnlegg om forsvarlighetskravet, jf. Helsepersonelloven § 4. På mandag vil jeg starte med å gi en kort oppsummering av § 4. Deretter vil jeg snakke litt om journalføring før dere jobber i grupper (jeg vil…