Kompetansesenter for yrkesfag

23. mai fant den offisielle åpningen av Kompetansesenter for yrkesfag sted på OsloMet, Campus Kjeller.

Bakgrunnen for etableringen er det store behovet for yrkesfaglig kompetanse i arbeidslivet.

Det er også et stort behov for mer kunnskap og mer forskningsbasert kunnskap om hvordan utfordringer i fag- og yrkesopplæringen og læring i arbeidslivet kan møtes.

Et kompetansesenter for yrkesfag skal utvikle godt samarbeid med videregående skoler, andre høgskoler/universitet og arbeidsliv om relevant etter- og videreutdanning.

Kompetansesenteret utvikles i et tett samarbeid mellom OsloMet og samarbeidspartnerne. Samarbeidet inkluderer utvikling av forskningsprosjekter på yrkesfagfeltet.