Kunst og kunstformidlingsprosjekt

Dette er noe vi holder på med på Kunst og formidlingsstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Prosjekt Barn og samtidskunst

I dette prosjektet jobber vi med formidling av samtidskunst til barn og samarbeider med de store barna i Nydalen barnehage og førsteklassingene ved Østensjø skole

Prosjekt Kritikk, makt og muligheter

I dette prosjektet arbeider vi med kunstuttrykk og kunstformidling i det offentlige rom

Prosjekt Faglig identitet

I dette prosjektet undersøker vi ulike sider ved det å være kunst og formidlings-student

Kunst og formidlingsmøter

Her kan du lese om eksterne aktører som har besøkt HiOAs kunst og formidlingsstudie.

Praksisutplassering

I bachelorgradens tredje studieår er studentene i 10 ukers praktisk arbeidstrening

Ekskursjoner

Vi er på ekskursjoner under hele studieløpet – vi besøker biennaler, galleri, museer, ulike prosjektrom, uterom etc.

Utstillinger

Her kan du få oppleve utstillingene våre i vårt eget Galleri PP33

Prosjekt Åpen dag

I tredje studieår arbeider vi med å utvikle et utstillings- og formidlingskonsept til Høgskolen i Oslo og Akershus´ Åpen dag.

Prosjekt Intensjon og utforskning

Dette prosjektet tar for seg såkalte objet trouvé (found objects), kunst skapt av – ofte modifiserte – hverdagsobjekt og -materialer som tradisjonelt sett ikke har noen ”kunst-funksjon”. I løpet av prosjektperioden skal studentene kontinuerlig jobbe med utgangspunkt i én kubikkmeter. Teori og praksis skal knyttes tett i dette prosjektet og skal sammen inngå som en viktig del av arbeidsprosessen.

Siste innlegg