Kunst og kunstformidlingsprosjekt

Dette er noe vi holder på med på Kunst og formidlingsstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Prosjekt Barn og samtidskunst

I dette prosjektet jobber vi med formidling av samtidskunst til barn og samarbeider med de store barna i Nydalen barnehage og førsteklassingene ved Østensjø skole

Prosjekt Kritikk, makt og muligheter

I dette prosjektet arbeider vi med kunstuttrykk og kunstformidling i det offentlige rom

Prosjekt Faglig identitet

I dette prosjektet undersøker vi ulike sider ved det å være kunst og formidlings-student

Kunst og formidlingsmøter

Her kan du lese om eksterne aktører som har besøkt HiOAs kunst og formidlingsstudie.

Praksisutplassering

I bachelorgradens tredje studieår er studentene i 10 ukers praktisk arbeidstrening

Ekskursjoner

Vi er på ekskursjoner under hele studieløpet – vi besøker biennaler, galleri, museer, ulike prosjektrom, uterom etc.

Utstillinger

Her kan du få oppleve utstillingene våre i vårt eget Galleri PP33

Prosjekt Åpen dag

I tredje studieår arbeider vi med å utvikle et utstillings- og formidlingskonsept til Høgskolen i Oslo og Akershus´ Åpen dag.

Prosjekt Intensjon og utforskning

Dette prosjektet tar for seg såkalte objet trouvé (found objects), kunst skapt av – ofte modifiserte – hverdagsobjekt og -materialer som tradisjonelt sett ikke har noen ”kunst-funksjon”. I løpet av prosjektperioden skal studentene kontinuerlig jobbe med utgangspunkt i én kubikkmeter. Teori og praksis skal knyttes tett i dette prosjektet og skal sammen inngå som en viktig del av arbeidsprosessen.

Prosjekt Identitet og faglig fokus – Installasjon

Dette prosjektet tar for seginstallasjon, kunstsom kan benytte seg av tradisjonelle kunstmaterialer, digitale medier, lyd, performance og/eller modifisertehverdagsobjekt og materialer. Skillet mellom installasjon og skulptur kan til tider være flytende og dette vil bli sett nærmere på. Vanligvis benyttes installasjon om kunst som er laget innendørs, mens det utendørs gjerne benevnes offentlig kunst, land art, intervention art, etc, men ogsåder er mange gråsoner.

Siste innlegg