Fordelen ved å ha praksis på Galleri Würth.

Den fjerde uken på praksisen min var like intensiv som foregående selv om det var høstferie. Det var mye som skjedde men jeg vil jeg ha fokus på to ting:

  1. Hva er fordelen ved å ha praksis på Galleri Würth?
  2. Hvilke oppgaver har jeg arbeidet med den siste tiden.

Galleri Wurth har 5 ansatte der alle har ansvar for bestemte oppgaver. De er et godt koordinert team der alle gjør en stor innsats for at galleriet skal være vellykket.

NGF kurset gav meg den viktigste kunnskapen for å utføre førstehjelp.

Det er en god kommunikasjon mellom alle ansatte og ofte vi samler oss for diskusjon og for å planlegge både for kort og langt sikt. På denne måten ser jeg også klarere hva som er mine ansvarsområder og hva som må tas hensyn til ved de ulike arrangementene. Jeg ser rett og slett tydelig hvordan de ansatte jobber og hva de gjør for at galleriet skal få suksess. Det skjer også mye ved siden av selve praksisen og personalet er hyggelige nok til å invitere meg med på arrangementer som er for bedriftens øvrige ansatte. For eksempel har jeg vært med på grunnleggende førstehjelpskurs (NGF) og på høstfesten.

Sist men ikke minst er det en stor fordel at de ansatte er svært interesserte i å hjelpe meg med min profesjonelle utvikling. De gir meg gjerne forskjellige oppgaver for å utvikle min kompetanse. Nå har jeg vært nesten en måned på galleri Wurth og er vant til daglig rutine som nå gjøres hver dag og uke. Men for å få et månedlig perspektiv må jeg være litt lengre.

På galleriet holer jeg nå primært på med 4 oppgaver:

Vår arbeidsplass.

  1. Den første er å lage en formidling til kunstpausen onsdag den 11. oktober. Til dette måtte jeg velge verk som ikke er vist før kunstpausen. Til dette har Jeg samlet informasjon fra bøker på galleriet og fra HiOAs ressurser. Nå må jeg bearbeide dette og presentere det til galleriets ansatte slik at de kan veilede meg videre.
  2. Den andre oppgaven er å utvikle videre prosjektet om kunstformidling til barnehagebarn. Jeg har en kjerne som jeg skal jobbe videre med råd og tilbakemilding som jeg har fått fra galleriets ansatte.
  3. Neste oppgave er å finne en nettressurs som lett å jobbe ut ifra. Ressursen må gi de ansatte ved galleriet god oversikt over filer som de skal ha fri tilgang til.
  4. Den siste oppgaven er å finne noen interessante artikkler til butikken i og med at julen nærmer seg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *