Praksisen gir meg mye erfaring i kunstformidling for barn og voksne.

Det jeg vil fortelle om denne gangen er ny kunnskap jeg har fått om hvordan man kan utvikle opplegg for skolebarn på ulike trinn. For å gjøre dette tar jeg utgangspunkt i to opplegg som foregikk i uke 40 og 41.
Til slutt vil jeg fortelle om min første omvisning på Galleri Würth som jeg hadde i Kunstpausen.
På forhånd hadde galleriet sendt ut invitasjon til SFO-ledere og skoler i nærheten. I invitasjonen ble det skissert et opplegg til skolebarn for både omvisning i galleriet og praktiske oppgaver på verkstedet etter det. I forrige uke kom 2 klasser på besøk som resultat av invitasjonen. Klassene hadde henholdsvis 13 og 20 barn fra 1 til 3 trinn + 2 – 3 skolelærere.
Jeg ble med gruppene både på omvisningen og verkstedet. Her kunne jeg se hvordan galleriets formidler tilpasset formidlingen til målgruppen generelt og konkret til elevene. Noen av barn trengte litt mer oppmerksomhet, noen var litt for sjenert å spørre etc. Det var det viktig å følge med hver enkelt samt hele gruppen samtidig.
På verkstedet var det viktig at barna tok med seg den nye kunnskapen som de fikk på omvisningen. For å oppnå dette fikk de oppgaver som ble klart og tydelig forklart og fikk se eksempler på ferdige oppgaver som var klare til å henges på veggen. Stort sett var barna snille og greie og klarte oppgaven etter egne forutsetninger.
Uken etter (41) kom det en stor gruppe på 62 barn i 5 trinn og 5-6 voksne. De kom på et opplegg som ble laget for DKS. Denne gangen kunne jeg se hvordan man organiserer en stor gruppe og se hvordan de tar kontroll over gruppa i dialog med lærere.
Gruppen ble delt i 2 slik at den ene kunne få omvisningen først og etterpå gå på verkstedet, mens den andre gruppe først var på verkstedet og etterpå hadde omvisningen. Denne gangen måtte jeg være på verkstedet og hjelpe barna med oppgaven og etterpå forberede materialer til neste gruppe.
Denne uken hadde jeg omvisningen i Kunstpausen for ansatte. Ettersom den ikke skulle være på mer enn 15 minutter måtte jeg legge vekt på de viktigste punktene. Galleriets ansatte gav meg råd og tilbakemeldinger som var veldig gode og konstruktive.

Omvisning for barn fra 1 til 3 trinn.

Omvisningen i kunstpausen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *