KD 3 hadde forskningsbasert undervisning i faget entreprenørskap.

På fredag 1.desember startet KD3 et stort prosjekt innen Entreprenørskap og Innovasjon med professor Petter Øyan ved Fakultetet for teknologi, kunst og design.

Entreprenørskap er en metode i læringsarbeid som kan hjelper å finne løsninger for utfordringer i sosialt og offentlige rom. Metoden stimulerer til ny og utradisjonell tenkning og fremmer innovasjoner innen forskning, arbeid og sosialt miljø.

Gruppen hadde forskningsbasert undervisning hvor vi planla prosjektet sammen med utgangspunkt i våre ressurser og muligheter.

Målet er å finne ut hvor stort potensialet er for entreprenørskap blant selskaper og foreninger på kunstfeltet og hvilke tilbud kan de gi til studenter på det estetiske faget.

Plan til prosjektet vårt innen Entreprenørskap og Innovasjon. Foto: Øivind Eriksen

Foto: Øivind Eriksen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *