Installasjon, kunstnerskap og utvikling

Over de siste ukene har vi på KD2 – Kunst og formidling jobbet med prosjektet Identitet og utvikling, hvor fokuset har vært på installasjon. Oppgaven går ut på å utforske et kunstnerskap og lage et verk som kunne vært laget av denne kunstneren. Jeg fikk tildelt Tori Wrånes, en kunstner som både jobber med installasjon og performance, hvor hun i sistnevnte ofte inkluderer lyd i form av sang og musikk. Hun har den siste tiden jobbet en del med underlige skapninger, noen kan blant annet minne om troll.

Jeg har valgt å fokusere på trollet og det underlige, og hentet inspirasjon fra ulike deler av kunstnerskapet hennes, som for eksempel utstillingen ‘Drastic Pants’ (2016) og performancen ‘Your Next Vacation is Calling’ (2014). Prosessen har gått fra å utforske kunstnerskapet, idémyldre, lage skisser og utforske ulike materialer, til å arbeide med den praktiske utformingen av verket hvor jeg bruker materialer som hønsenetting, tekstil, gips og lyd. Disse materialene har jeg altså brukt for å lage et ‘troll’. Ettersom dette trollet skal befinne seg på vegg og ikke på gulvet, arbeider jeg rett på veggen. Det innebærer å lage delene hver for seg, for så å sette dem sammen der ‘trollet’ skal være. De siste dagene av prosjektet går til å sette sammen alle elementene i installasjonen for å skape en helhet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *