Home » Ukategorisert » Refleksjon før 4. samling

Refleksjon før 4. samling

For min del er det relevant med ledelse av grupper bestående av kollegaer- som kollegaveiledningsgrupper, fagutviklingsgrupper o.l., samt grupper med studenter i praksis.

Det interessante for meg er kunnskap om hvordan man bidrar til en god gruppedynamikk, og hvordan man klarer å involvere og engasjere alle i en gruppe. Ulike veiledningsformer og hvilke man bør benytte i ulike sammenhenger ut fra hvilke resultat man ønsker av veiledningen.

Hvordan får man alle i en gruppe til å spille på lag. Hvordan kan man gå frem når de er en person som ikke ønsker å delta i gruppen på lik linje med de andre, og som ikke vil ”følge spillereglene”?


4 kommentarer

 1. Jeg er med på div praktiske opplæringsopplegg med tanke på bruk av hjelpemidler; personløftere/heiser/seil, innen hørsel og syn- området, trykkavlastende puter og madrasser, rullestoler, osv. Målgruppen er sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. Har også veiledning av studenter, men da sjelden mer en for to stk om gangen.

  Jeg har også vært med på å lede en mestringsgruppe sammen med en person som hadde hatt samme sykdom som de som deltok på kurset. Det var 10 deltakere, 8 dager fordelt på 4mnd à 2,5 timer. Har dere tips for hvordan en skal klare å huske hvem som har sagt hva? Var vanskelig å holde oversikten.

  Er også interessert i å få tips for hvordan komme videre når en gruppedeltaker ikke “følger spillereglene”, som den over her sier. Det handler om konflikthåndtering i gruppe. Hvordan komme videre uten at opplegget blir ødelagt for de andre som er der for å lære/få veiledning.

 2. For min del kan det være godt å utvide min verktøykasse med grep man kan gjøre for å tilrettelegge for god gruppedynamikk og å få en gruppe eller et team til å spille på lag. Det er spennende å lære mer om hva vi kan gjøre når et team ikke fungerer. Er det enkeltpersoner som står i veien for et utviklingsarbeid på en arbeidsplass? Hvordan kan vi da eventuelt ta dette opp i en gruppeveiledning, uten å peke finger eller såre noen. Drømmen er vel at personen selv, gjennom veiledning, skal få selvinnsikt nok til å se han/ hun må endre sin væremåte eller praksis.

 3. Det er i aller høyeste grad relevant for meg i min jobb som ledende sykepleier. Noen av mine oppgaver dreier seg om veiledning og samtaler med ansatte. Vi har personalmøter og tilsvarende møter ukentlig og disse må jeg lede når enhetsleder ikke er tilstede. Dette er ikke noe jeg har mye erfaring med, så jeg trenger mer kunnskap og kompetanse på dette området. Jeg trenger å vite hvordan man leder en gruppe, hvordan man innleder, hva man snakker om, hva man kan forvente av dem man leder og ikke minst hva de kan forvente av meg. Jeg skal lede ansatte i grupper og ikke pasienter, så det krever noe av meg som skal lede dem på en helt annen måte.
  Det vil være nyttig å få noen konkrete retningslinjer for hvordan man leder en gruppe. Hva er det viktig å fokusere på når man leder flere og hva er en passe stor gruppe?
  Jeg ser frem til samlingen og gleder meg til å lære mye om gruppeveiledning!

 4. For meg er ledelse av grupper relevant både i arbeid og fritiden. Min arbeidshverdag omhandler mye kollegaveiledning, spesielt i grupper. Jeg ønsker å utvikle meg som både gruppedeltager og gruppeleder. Hvordan ta i bruk de ulike veiledningsmetodene i en gruppe? Hvordan få til den gruppedynamikken? Hvordan bruke reflekterende team som en del av gruppeveiledningen? Ser i min arbeidshverdag at det gir god læring å være i en gruppe. Forutsetningen er da at de gode relasjonene er tilstede og man har oppnådd tillit.

  Jeg opplever det å jobbe i team og grupper som svært motiverende og ønsker at gruppeveiledning kan bli en større del av min arbeidspraksis.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *