Nytt studium fra School of Management – Kjønn og ledelse

Hvordan kan bedrifter oppnå kjønnsbalanse i ledelse?

Og hvilke tiltak kan gi en bedre fordeling av kvinner og menn i lederstillinger?

I dette studiet får du kunnskap om hva kjønn betyr i organisasjon og ledelse. I tillegg lærer du hvilke konkrete virkemidler og prinsipper som fører til kjønnsbalanse.

Studiet gir 10 studiepoeng og bygger på ny forskning om hvordan virksomheter lykkes med å rekruttere ledere av begge kjønn.

Emnet egner seg særlig godt for ledere og HR- medarbeidere i alle typer bransjer.

Studiet starter opp høsten 2017 og er samlingsbasert.  Søknadsfristen for opptak er 1. mai.

Vil du vite mer? Gå inn på våre hjemmesider: www.hioa.no/som

Omstilling på toppledermøtet: Anita Krohn Traaseth om sine erfaringer

School of Management fikk æren av å være med på det første toppledermøtet arrangert av HiOA, hvor Anita Krohn Traaseth holdt inspirerende og lærerikt innlegg.

Curt Rice Toppledermøte

Rektor Curt Rice på toppledermøtet

En rekke ledere fra næringsliv og offentlig sektor var samlet da HiOA nylig arrangerte sitt første toppledermøte. Rektor Curt Rice inviterte denne gangen til dialog omkring temaet «Etter- og videreutdanning for et arbeidsliv i endring», og Anita Krohn Traaseth delte engasjert av sine erfaringer med endringsarbeid i Innovasjon Norge.

Les videre

Ledelse i akademia: Når vitenskapelig ansatte blir ledere.

Av Kristel Skorge (seksjonssjef FoU i NAV og tidligere instituttleder ved HiOA) og Solveig Svantesen (programansvarlig for lederutvikling, HiOA)

Illustrasjonsbilde blogg«Ledelse i akademia er noe av det mest krevende som er»

Påstanden over kommer fra en leder vi intervjuet i en studie gjennomført ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i 2015. Her intervjuet vi et utvalg instituttledere og spurte om deres erfaringer med å gå fra en vitenskapelig stilling til en lederstilling. Vi var altså interessert i å undersøke overgangen fra fagspesialist til leder i en akademisk kontekst. Som sitatet over illustrerer, er det noen kjennetegn ved lederrollen i akademia som gjør ledergjerningen krevende, og som ser ut til å påvirke prosessen med konstituere lederrollen.

Les videre

Sosiolog Pål Veiden om ledelse og språk

Pål Veiden

Pål Veiden

Pål Veiden jobber som førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Veiden peker i dette blogginnlegget på noen viktige moment knyttet til språkbruk i ledelse, for eksempel at bruk av begrep som innovasjon og mangfold må konkretiseres med innhold for å få en reell verdi. Han peker også på at bevisstgjøring av egen språkbruk er viktig fordi det kan skape virkeligheter som er uheldig for ledelse. Les videre

Ellen Ewald om forskjeller i ledelseskultur

I forbindelse med kvinnedagsmarkeringen, har Vibeke Horn snakket med Ellen Ewald om ledelseskultur i Norge og USA. Kan USA få sin første kvinnelig president, og er kvinnelige ledere mer opptatt av makt enn likestilling?

 

Ellen Sue Ewald er partner i rådgivningsfirmaet Tysvaer og har bred erfaring fra internasjonalt næringsliv og internasjonal utdanningssektor, og ble for noen år siden ble kåret til en av topp ti internasjonale kvinner i Norge.