Delrapport 2: Bedriftsdemokrati og eierskap

Delrapport 2 i Medbestemmelsesbarometeret 2017 tar for seg medbestemmelse og bedriftsdemokrati sett i forhold til eierskap. Hvordan ser bildet ut i staten versus privat næringsliv? Hvilke ledelsesformer er vanligst hos hvilke eiere?

Publikasjonen er et FoU-resultat og er skrevet av Eivind Falkum og Ida Drange.

Les mer om og last ned publikasjonen her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *