Delrapport 2: Bedriftsdemokrati og eierskap

Delrapport 2 i Medbestemmelsesbarometeret 2017 tar for seg medbestemmelse og bedriftsdemokrati sett i forhold til eierskap. Hvordan ser bildet ut i staten versus privat næringsliv? Hvilke ledelsesformer er vanligst hos hvilke eiere?

Publikasjonen er et FoU-resultat og er skrevet av Eivind Falkum og Ida Drange.

Les mer om og last ned publikasjonen her

Presentasjoner fra konferansen Bedriftsdemokrati 2.0

Her har er forskernes presentasjoner fra konferansen Bedriftsdemokrati 2.0 (klikk på titlene for å laste ned presentasjonene som PDF):

Bedriftsdemokratiets tilstand – Medbestemmelsesbarometeret 2017
Ved Seniorforsker Eivind Falkum, AFI ved  OsloMet

«The one best way» eller forhandlet kompromiss?
Ved professor Helge Søndergaard Hvid, Roskilde Universitet

Styrerepresentasjon 
Ved forsker II Inger Marie Hagen, Fafo

HR-ifisering – standardisering og profesjonalisering af bedriftsdemokratiet
Ved professor Anette Kamp, Roskilde Universitet

Tillit og styring i helsesektoren
Ved professor Lars Erik Kjekshus, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2017: Likelønnede leker best
Ved seniorforsker Ida Drange, AFI ved OsloMet

 

 

Meld deg på dagskonferanse 7. mars!

Meld deg på Medbestemmelsesbarometerets heldagskonferanse 7. mars 2018:

Bedriftsdemokrati 2.0

Bedriftsdemokratiet i Norge vokste fram for å styrke både ansattes medbestemmelse og produktiviteten i arbeidslivet. Tillitsvalgte og ansattes deltakelse og innflytelse har gjort det norske arbeidslivet mer omstillingsdyktig enn i de fleste andre land. Flere forskningsrapporter viser at de demokratiske ordningene er under press. Arbeidsgivere har varslet store omstillinger i vare- og tjenesteproduksjonen i tiden som kommer.

Har vi behov for å tilpasse samarbeidsmodellen til dagens arbeidsliv? Må vi modernisere og fornye bedriftsdemokratiet til en 2.0-versjon? Hvordan skal den i så fall se ut?

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet inviterer partene i arbeidslivet, representanter for staten, og arbeidslivsforskere til en todelt dagskonferanse om de sentrale trekkene ved utviklingen i det norske arbeidslivet.

Sted: Auditorium Athene, Pilestredet 46, OsloMet – storbyuniversitetet
Dato og tid: onsdag 7. mars 2018 kl. 08.30 – 15.20

Program og påmelding finner du her.

Årets resultater lansert

Forskerne presenterte sine funn og lederne fra de seks forbundene som eier Medbestemmelsesbarometeret kommenterte, under årets lansering på HiOA.

Den første oppsummerende rapporten som formidler analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2017 ble lansert for full sal på HiOA 4. desember.

I denne rapporten er det fokus på medbestemmelse og medvirkning som hovedelementer i «ledelse på norsk».

Flere publikasjoner kommer

I 2018 vil vi utgi en notatserie som tar for seg en rekke spesialtema i årets undersøkelse. Der går vi dypere inn i tema som eierskap, tillit, faglig integritet og konflikthåndtering.

Heldagsseminar i 2018

I tillegg kommer vi til å arrangere et heldagsseminar den 7. mars 2018. Mer informasjon kommer snart – men hold av datoen!

Velkommen til lansering av Medbestemmelsesbarometeret 2017

Snart presenterer vi ferske funn fra årets undersøkelse av medbestemmelsen i norsk arbeidsliv.
OBS: meld deg på nå – vi har et begrenset antall plasser!

Når?
Mandag 4. desember kl. 13.00 – 15.00

Hvor? OBS! Endret lokale!
I auditorium S 141 (Gerd Wangs auditorium), Pilestredet 48, Høgskolen i Oslo og Akershus

Les mer om arrangementet her eller på Facebook – del gjerne med andre du tror kan være interesserte.

På Verdibørsen

Foto: B. A. Ward

AFI-forsker ved HiOA, Bitten Nordrik representerte forskerteamet bak Medbestemmelsesbarometeret i P2s etikkprogram Verdibørsen i dag.

Her ble noen av spenningene i dagens arbeidsliv analysert av Førstelektor Kåre Slåtten ved HSN,  styreleder Tove Selnes i HR Norge, og Nordrik under vignetten «HR vs PERSONAL».

Hør innslaget her:
https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/MKRV17001417/04-04-2017#t=27m17s 

Arbeidsministeren om Medbestemmelsesbarometeret: – Det skal vi ta på alvor

Anniken Hauglie (H)

Arbeidsminister Anniken Hauglie holdt innlegget Visjoner for framtidas arbeidsliv på Akademikernes inntektskonferanse 14. februar 2017, og hadde dette å si om den norske samarbeidsmodellen og medbestemmelse:

[…]Medbestemmelsesbarometeret viser imidlertid at følelsen av medbestemmelse og innflytelse på egen arbeidssituasjon er synkende blant arbeidstakerne.

Det skal vi ta på alvor.

Våre medvirknings- og medbestemmelsesordninger er en sentral del av den norske modellen.

De skal vi verne om, og bevare på en god måte.

Vi er opptatt av å lytte til partene og finne gode avveininger mellom behovene til den enkelte arbeidstaker, arbeidsgivernes behov og storsamfunnets behov.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/visjoner-for-framtidas-arbeidsliv/id2538949/