Om Medbestemmelsesbarometeret

Medbestemmelsesbarometeret ble for første gang lansert i november 2016.

Prosjektet tar sikte på å fange opp endringer i oppfatningene om arbeidet, arbeidsorganiseringen, organisasjon og ledelse, den norske samarbeidsmodellen og særlig medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplassene.

Barometeret bygger på kvalitative og kvantitative metoder og data.

Resultatene vil slippes fortløpende som delrapporter, for så å samles i en større rapport når alle funn er offentliggjort.

Medbestemmelsesbarometeret skal kjøres årlig for å bygge opp tidsserier.