Delrapport 3: Konflikt og integritet

Den nyeste delrapporten fra Medbestemmelsesbarometeret handler ommedbestemmelse, konflikt og integritet, og er en analyse av materiale fra Medbestemmelsesbarometeret 2017.  Heidi Enehaug og Bitten Nordrik har ført den i pennen.

Dette er et viktig innlegg i debatten om arbeidstakernes faglige og organisatoriske integritet. Er den norske arbeidstakerens integritet under press?

Last ned FoU-resultatet her.