Årets resultater lansert

Forskerne presenterte sine funn og lederne fra de seks forbundene som eier Medbestemmelsesbarometeret kommenterte, under årets lansering på HiOA.

Den første oppsummerende rapporten som formidler analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2017 ble lansert for full sal på HiOA 4. desember.

I denne rapporten er det fokus på medbestemmelse og medvirkning som hovedelementer i «ledelse på norsk».

Flere publikasjoner kommer

I 2018 vil vi utgi en notatserie som tar for seg en rekke spesialtema i årets undersøkelse. Der går vi dypere inn i tema som eierskap, tillit, faglig integritet og konflikthåndtering.

Heldagsseminar i 2018

I tillegg kommer vi til å arrangere et heldagsseminar den 7. mars 2018. Mer informasjon kommer snart – men hold av datoen!