Home » Ukategorisert » How the Russian Revolution played a role in the Norwegian press

How the Russian Revolution played a role in the Norwegian press

Head of MEKK, Roy Krøvel has played a major part in the latest edition of “Mediehistorisk Tidsskrift” (The Journal of Media History) as guest editor. Professor and member of MEKK, Rune Ottosen has also contributed with an article to the journal.

In February, the Norwegian Mediahistorical Union inititated the seminar: “100 years since the Russian Revolution. What significance did it have for the Norwegian Press?” Several topics from this session have now been further elaborated.

These include:

Fra revolusjonsbegeistring til brobygging, Åsmund Egge

Revolusjonsfrykt og klassekamp, Rune Ottosen

Revolusjon og folkelesning, Birgitte Kjos Fonn

Garborg, Uppdal og revolusjonen, Roy Krøvel

Sigurd Simensen, avismann og agitator, Kristian Steinnes

Karl Johanssen, liberaler blant kommunister, Gudleiv Forr

Quislings opplevelser i Petrograd, Hans Fredrik Dahl

 


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *