Home » Ukategorisert » Fredsnasjonen Norge?

Fredsnasjonen Norge?

MEKK-medlem Rune Ottosen, professor emeritus ved OsloMet storbyuniversitetet, statsviter, journalist og faglitterær forfatter deltok i februar på Kongsberg Fredslags arrangement om Norge som fredsnasjon. Norge er et av de landene i verden som oftest deltar i krig utenfor eget territorium, og dette skjer nesten uten offentlig debatt til tross for at flere av krigene ikke har vært hjemlet i Folkeretten. Ottosen har i flere år skrevet om Norges deltagelse i krig og om medias dekning av den. Han siste bok, Libya – krigens uutholdelige letthet, kom ut i 2019.

Ler mer om møtet her


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *