Home » Education

Education

Relationship to study programmes

The interdisciplinary perspective make the projects relevant to all the study programmes at our department: BA in journalismphotojournalism; and media and communication. The projects are of huge relevance to the research based studies at both BA and MA level, for instance the BA course “Global issues” proposing specialization in war and conflict reporting, and the MA course «Globalization, War and Peace Journalism».

Current study programmes:

MJ4400 Journalism on Globalization, War and Peace

The course aims at developing advanced competence when it comes to critical research traditions related to post-colonial studies, for example Orientalism and Occidentalism critique, theories of nation and identities, migrancy and transnationalism. Students will also acquire competence in analyzing the links between globalization processes and ethnical dimensions within and between nations and regions.

JB3200 Journalist i en globalisert verden

Emnet munner ut i studentenes svennestykke, en semesteroppgave som er en større reportasje fra et internasjonalt og/eller transnasjonalt miljø som studenten ikke har arbeidet med tidligere. Emnet bygger videre på journalistiske ferdigheter studenten har tilegnet seg i løpet av studiet, ikke minst innen reportasje- og undersøkende journalistikk, kildekritikk og researchferdigheter. Studentene skal sette seg inn i relevante teorier om globalisering og internasjonale forhold samt tilegne seg kunnskaper om spesifikke land og tema. Studentene skal gjennom emnet bli dyktige til å drive research og journalistisk arbeid i et internasjonalt og fremmed miljø.

JB1500 Menneskerettigheter, ytrings- og pressefrihet

Emnet tar for seg menneskerettigheter, ytrings- og pressefrihet nasjonalt og internasjonalt. En av journalistikkens viktigste oppgaver er å sette et kritisk søkelys på hvordan menneskerettighetene forvaltes, både her hjemme og ute i verden. Emnet kombinerer en teoretisk forelesningsrekke med et tre ukers praktisk presserigg, der studentene undersøker pressefrihetens kår i land verden over.