Hva er migrasjonsforskning?

Migrasjonsforskere er opptatt av spørsmål som: Hva er det som gjør at noen mennesker reiser ut og bosetter seg i andre land, mens andre ikke gjør det? Hva innebærer migrasjon for enkeltmennesker og familier, arbeidsliv, lokalsamfunn og stater i Europa og i andre deler av verden? Hvordan oppstår og videreføres forestillinger om fellesskap basert på etnisitet, kultur, religion eller nasjonalitet? Hva er integrering? Slike og andre spørsmål kan utforskes ut fra ulike fagområder og med ulike metoder, og svarene vi finner, kan ha stor betydning for politikkutforming og samfunnsplanlegging.

Fra 1. januar 2017 overtok Marie Louise Seeberg, forsker 1 ved NOVA – OsloMet, ledervervet. Nettsiden driftes nå fra NOVA.