NNMF-seminaret

2015 – et skille i norsk asylpolitikk?

(bilde: Colourbox)

Er det rimelig å hevde at «kriseåret» 2015 førte til et skille i norsk asylpolitikk og i hvordan spørsmål om migrasjon diskuteres og forstås? Dette spørsmålet danner utgangspunktet for årets NNMF-arrangement, som organiseres som et dialogmøte i samarbeid med det NFR-finansierte forskningsprosjektet IMEX.

Tid: 12. desember klokka 18-20
Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

Nettverket arrangerer hver høst et seminar for migrasjonsforskere i Norge. Temaet i år er norsk asyldebatt. Vi presenterer innlegg fra forskere og andre aktører på feltet med påfølgende diskusjon. Vi vil vi komme inn på politikkendringer, holdningsendringer, endringer i debattkultur og endringer i den store fortellingen om Norges forhold til personer som søker internasjonal beskyttelse her.

Programmet

Innlederne:

  • Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS
  • Nuray Yildrim Gullestad, styreleder for PEN Vestlandet
  • Jens Elmelund Kjeldsen, professor i informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
  • Helga Eggebø, forsker ved Nordlandsforskning

Møteledere er Susanne Bygnes og Marie Louise Seeberg. Susanne Bygnes (UiB) leder forskningsprosjektet IMEX som undersøker hvilke forestillinger og erfaringer vi står igjen med etter den såkalte flyktningkrisa. Marie Louise Seeberg (NOVA- OsloMet) er leder for Norsk nettverk for migrasjonsforskning, og har forsket på migrasjon og integrering fra ulike vinkler fra tidlig på 1990-tallet.

 

Meld deg på vår e-postliste
Har du meldt deg på vår epostliste, vil du også få oppdaterte nyheter om seminaret på mail. Kontakt mlsee@oslomet.no for å melde deg på vår epostliste.