Seminar

Nettverket arrangerer et årlig seminar for migrasjonsforskere i Norge. Seminaret arrangeres i høstsemesteret. Har du meldt deg på vår epostliste, vil du også få oppdaterte nyheter om seminaret på mail. Kontakt oss her for å melde deg på vår epostliste.

I 2017 arrangerte vi ikke et eget seminar, men var isteden medarrangør på den store konferansen “Barn på Flukt” i Trondheim 24. oktober.