Seminar

Nettverket arrangerer et årlig seminar for migrasjonsforskere i Norge. Seminaret arrangeres i høstsemesteret. Har du meldt deg på vår epostliste, vil du også få oppdaterte nyheter om seminaret på mail. Kontakt oss her for å melde deg på vår epostliste.

I 2017 arrangerte vi ikke et eget seminar, men var isteden medarrangør på den store konferansen “Barn på Flukt” i Trondheim 24. oktober.

 

NNMF-seminaret 2018 finner sted i Bergen, 12. desember:

«2015 – et skille i norsk asylpolitikk?»

Førte «kriseåret» 2015 til et skille i norsk asylpolitikk og i hvordan spørsmål om migrasjon diskuteres og forstås? På dette dialogmøtet inviterer inviterer Norsk nettverk for migrasjonsforskning til debatt etter innledninger fra forskere og andre aktører med ulike ståsted. Her vil vi komme inn på politikkendringer, holdningsendringer, endringer i debattkultur og endringer i den store fortellingen om Norges forhold til personer som søker internasjonal beskyttelse her.

Programmet vil bli annonsert her.