NNMF-arrangement

NNMF-arrangementet 2019:

Ukonferansen «Nettverkssamling 2019»

OsloMet 4. november 2019. Athene 1, Pilestredet 46. Klokka 9.00-13.00, inkludert lunsj

Målet med ukonferansen er å gi medlemmene en møteplass for å diskutere migrasjonsforskningens premisser og vilkår, bygge nettverk, oppdatere hverandre om ny forskning på området, og fungere som en opplæringsarena for nye forskere.

Bli med! En ukonferanse er medlemmenes eget verk. Vi inviterer deg til å snakke om noe av det medlemmene er opptatt av, innenfor rammen maks 30 minutter. Send oss en tittel, noen få linjer som oppsummerer det du vil ta opp/legge fram, og hvor lang tid du vil ha innenfor denne rammen. Tiden din inkluderer eventuelle spørsmål og diskusjon. Alt vil foregå i plenum. NOVA spanderer lunsjen.

Les mer om ukonferansen her og send inn ditt forslag til innlegg til styret ved Marie Louise Seeberg!

Epost: mlsee@oslomet.no

Frist 18. oktober.

————————————————————————————————————————————————

Tidligere arrangement:

NNMF-arrangementet 2018:

2015 – et skille i norsk asylpolitikk?

(bilde: Colourbox)

Er det rimelig å hevde at «kriseåret» 2015 førte til et skille i norsk asylpolitikk og i hvordan spørsmål om migrasjon diskuteres og forstås? Dette spørsmålet danner utgangspunktet for årets NNMF-arrangement, som organiseres som et dialogmøte i samarbeid med det NFR-finansierte forskningsprosjektet IMEX.

Tid: 12. desember klokka 18-20
Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

Nettverket arrangerer hver høst et seminar for migrasjonsforskere i Norge. Temaet i år er norsk asyldebatt. Vi presenterer innlegg fra forskere og andre aktører på feltet med påfølgende diskusjon. Vi vil vi komme inn på politikkendringer, holdningsendringer, endringer i debattkultur og endringer i den store fortellingen om Norges forhold til personer som søker internasjonal beskyttelse her.

Programmet

Innlederne:

  • Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS
  • Nuray Yildrim Gullestad, styreleder for PEN Vestlandet
  • Jens Elmelund Kjeldsen, professor i informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
  • Helga Eggebø, forsker ved Nordlandsforskning

Møteledere er Susanne Bygnes og Marie Louise Seeberg. Susanne Bygnes (UiB) leder forskningsprosjektet IMEX som undersøker hvilke forestillinger og erfaringer vi står igjen med etter den såkalte flyktningkrisa. Marie Louise Seeberg (NOVA- OsloMet) er leder for Norsk nettverk for migrasjonsforskning, og har forsket på migrasjon og integrering fra ulike vinkler fra tidlig på 1990-tallet.

 

Meld deg på vår e-postliste
Har du meldt deg på vår epostliste, vil du også få oppdaterte nyheter om seminaret på mail. Kontakt mlsee@oslomet.no for å melde deg på vår epostliste.