CMI

Migrasjons- og flyktningstudier ved Chr. Michelsens Institutt (CMI)

Migrasjons- og flyktningstudier har en lang historie på CMI og er fortsatt et viktig tverrfaglig forskningsfelt. På 1990-tallet var fokuset arbeidsmigrasjon, sør-sør migrasjon og rural-urban migrasjon, etterfulgt av nye bidrag på sammenhengen mellom om migrasjon og konflikt, noe som introduserte konseptet «refugee warriors» (Suhrke).

Nåværende forskning er særlig rettet mot urbane og leir-baserte flyktninger, frivillig og assistert retur, diaspora-mobilisering og flyktningrett. CMIs forskere samarbeider med kolleger ved Universitetet i Bergen og IMER-nettverket, og internasjonalt med institutter og forskningsnettverk i Midtøsten og Europa.

Les mer om CMI her.