IMER Bergen er et forskernettverk ved Uni Research Rokkansenteret og Universitetet i Bergen.

Nettverket fungerer som møtepunkt for forskere og PhD-studenter fra ulike fag, som arbeider med migrasjonsrelatert forsking. Målet for IMER Bergens virksomhet er å bidra til forskningsbasert kunnskap om internasjonal migrasjon, og om konsekvenser av immigrasjon og emigrasjon for ulike samfunn. Nettverket arrangerer seminarer og PhD-kurs ved Universitetet i Bergen, og gir ut et månedlig nyhetsbrev, IMER newsletter, som informerer om aktiviteter og publikasjoner på feltet.

Les mer om IMERs migrasjonsforskning her.