NAKMI

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge. Målet er å skape og formidle forskningsbasert kunnskap som fremmer god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn. De primære målgruppene er beslutningstakere, helseledere, helsepersonell, forskere og studenter.

NAKMI skal være et samlingspunkt for landets kompetanse innen psykisk og somatisk innvandrerhelse. NAKMIs kjerneaktiviteter er forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid, herunder opplæring, veiledning og rådgivning.

NAKMI skal være en pådriver for produksjon og formidling av kunnskap om innvandreres helsesituasjon, med særlig vekt på de største innvandrergruppene og de mest utbredte helseutfordringene disse står overfor.

Les mer om NAKMIs migrasjonsforskning her.