PRIO

Migrasjonsforskning ved PRIO

Mye av migrasjonsforskningen ved PRIO er internasjonalt orientert. Det betyr at vi jobber med prosesser som ikke er spesifikke for Norge, men for eksempel dreier seg om migrasjon til Europa generelt. Mye av forskningen vår om innvandrere i Norge dreier seg om deres bånd til opprinnelseslandet. Arbeidsspråket på PRIO er engelsk. Forskningstemaene varierer med prosjektporteføljen over tid, men tre brede områder peker seg ut:

(1) Migrasjonsprosesser: Studier av hvorfor migrasjonsstrømmer oppstår, hvordan de påvirkes av politikk og hvordan enkeltmennesker fatter beslutninger knyttet til migrasjon.

(2) Transnasjonale bånd: Studier av sosiale, økonomiske og politiske bånd mellom mennesker som har migrert og samfunnene de forlot.

(3) Tilhørighet og mangfold: Studier av hvordan mennesker erfarer at de hører til eller ikke og forholder seg aktivt til ulike former for tilhørighet.

PRIO har fleksible forskergrupper som går på tvers av de administrative avdelingene og migrasjon er én slik gruppe. Koordinator for migrasjonsforskningen kan ta imot generelle henvendelser.

Les mer om PRIOs migrasjonsforskning her.