Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer statistikk og en rekke analyser innen migrasjonsfeltet. Analysene utføres med utgangspunkt i administrative registre og særskilte datainnsamlinger. Statistikken produseres ved en rekke fagseksjoner i SSB, og særlig danner arbeidet ved Seksjon for befolkningsstatistikk datagrunnlaget for både forskning og deskriptive analyser i og utenfor SSB. Flere medarbeidere ved Seksjon for levekårsstatistikk jobber særskilt med deskriptive analyser av innvandring, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Seksjonen driver også utstrakt foredragsvirksomhet. SSB har også en egen koordinator for innvandrerrelatert statistikk.

I tillegg gjennomføres det er del prosjekter ved SSBs forskningsavdeling innen dette området, slik som innvandrerfremskrivingene.

SSBs faktaside for innvandring og innvandrere oppdateres kontinuerlig med de nyeste statistikker og analyser innen dette området.

Les mer om Statistisk Sentralbyrå her.