Oslo & Viken med globalt komparativt fortrinn innenfor datadrevet entreprenørskap

I MIT REAP- metodikken legges det vekt på at ulike regioner globalt har ulike komparative fortrinn, og at regionale satsninger og strategier bør utvikles ut fra det. 

Norge er verdensledende når det gjelder kvalitet på offentlige data, med høy tillit i befolkningen og trygge institusjonelle rammer. Oslo & Viken har sterke kunnskapsinstitusjoner, høyt utdannet befolkning,  fysisk nærhet mellom ulike sektorer og institusjoner, og et stadig mer levende oppstartsmiljø med tilhørende økosystem.  Med Norges og regionens spesifikke styker som bakteppe, er datadrevet entreprenørskap  identifisert som et område der Oslo & Viken har et globalt komparativt fortrinn med uforløst potensial for verdiskaping og innovasjon.

Global innovasjonsworkshop i Leeds, UK

Fv. Ståle Løvbukten, Ingvild Jøranli, Erik Larsen, Liv Karin Larsen, Karianne Melleby, Øyvind Michelsen, Morten Irgens og Amir Sasson. Henning Vold deltok også på workshopen.

Leeds i England deltar også i MIT REAP i perioden 2018-2020. Siste uken i januar var Leeds vertskap for MIT REAP-programmets tredje workshop. Til sammen åtte regioner møttes til læring og erfaringsutveksling. Denne workshopen representerer overgangen til en ny fase av programmet, og regionene beveger seg nå over fra strategiutvikling til implementering av tiltak. Partnerskapet i MIT REAP Oslo og Viken er enige om å styrke arbeidet med datadrevet entreprenørskap regionen Les videre

Vil du vite mer om MIT REAP? Se vår oppsummeringsfilm fra seminaret 3. desember

Mer enn hundre nasjonale og regionale aktører var samlet til MIT REAP-seminar i desember. Alle de fem sektorene i økosystemet for innovasjon var godt representert, og bidro aktivt til å diskutere hvordan innovasjonssystemet i Osloregionen kan styrkes. Takk til alle som bidro til å gjøre dagen så innsiktsfull!

 

Økosystemet samlet til MIT REAP-seminar 3. desember

MIT REAP Oslo og Viken inviterte inn til seminaret “Innovation driven ecosystems in the Oslo region: Insights and Outlooks”. Presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig her. Seminaret ble arrangert i samarbeid med det regionale partnerskapet for innovasjon i Oslo og Viken. Til seminaret hadde regionen invitert professor Scott Stern fra MIT Sloan School of Management. Kjerneteamet i MIT REAP Oslo og Viken presenterte ti anbefalinger for å styrke økosystemet for innovasjonsdrevet entreprenørskap i Oslo regionen.

Les videre

MIT REAP inviterer til seminar 3. desember 2019

MIT REAP inviterer til seminar tirsdag 3. desember 2019. Tittel for seminaret er “Innovation driven ecosystems in the Oslo region: Insights and outlooks”. Professor Scott Stern fra MIT Sloan School of Management deltar, og reflekterer sammen med oss om hvordan regionen kan styrke verdiskapingen fra innovasjonsdrevet næringsutvikling. Du er velkommen!

MIT REAP på DNB NXT

Inspirerende dag på DNB NXT! Lærerikt og inspirerende å høre hvordan bærekraftige økosystemer utvikles. Prorektor på Handelshøyskolen BI og Data Rockstar i MIT REAP Oslo og Akershus, Amir Sasson holdt et engasjerende innlegg fra arbeid med MIT Regional Entrepreneurship Acceleration program. Analysene som ble presentert viser at betydningen av oppstartsøkonomien for jobbskaping ofte blir  undervurdert. Les videre

Strategiworkshop på MIT i Boston

Teamet fra Oslo & Akershus sammen med professor Fiona Murray ved MIT.

I slutten av juni 2019 deltok kjernegruppen og sekretariatet på strategiworkshop ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston. Denne workshopen definerte overgangen fra aksjonsfase en til aksjonsfase to i REAP – som indikerer at regionen nå går over fra å arbeide med anvendte analyser – til å utvikle strategier og tiltak som skal styrke samspillet i økosystemet.

Les videre

Nytt medlem i kjerneteamet i MIT REAP

Vi ønsker Karianne Melleby fra StartupLab velkommen inn i kjerneteamet i MIT REAP. Karianne har lang erfaring fra det etablerte næringslivet og arbeider nå som direktør for partnerskap ved StartupLab. Karianne har en unik kompetanse og inngående kunnskap om hvordan innovasjonsprosesser drives frem gjennom samarbeid mellom etablerte næringslivsaktører og oppstartsselskaper. StartupLab har vært del av referansegruppen i MIT REAP siden oppstarten i 2018, og vi ser frem til enda tettere samarbeid ved at Karianne blir del av kjernegruppen.

Vil du vite mer om MIT REAP?

Seriegründer Ståle Løvbukten

Innovasjonsdrevet næringsutvikling realiseres gjennom samarbeid som går på tvers av sektorer og kunnskapsmiljøer. I MIT REAP vektlegges samarbeid mellom henholdsvis gründere, akademia, myndighetene, det etablerte næringslivet og investorer som avgjørende for å skape økonomisk og samfunnsmessig utvikling. Les videre