×

Søkelys på psyke barn

Nina Waaler på Barn oss i mellom - et blikk på psyke barn
av Nina Waaler

I går åpnet jeg konferansen  Barn oss imellom: Et blikk på psyke barn. Her gjorde jeg noe jeg aldri har gjort før. Jeg takket for konferansen før den var gjennomført, ja før den begynte!

Det er en helt spesiell grunn til dette. Konferansen er nemlig fullstendig studentdrevet. At våre studenter på eget initiativ arrangerer en slik konferanse og med et slikt tema gjør meg utrolig glad og stolt. Dette er virkelig slike studenter HiOA og Norge vil ha!

Dette er andre gang studentforeningen Barn oss imellom arrangerer konferanse. Fjorårets konferanse tok opp omsorgssvikt, et svært viktig og nødvendig tema.

Temaet for årets konferanse er psykisk helse blant barn og unge. Den retter seg mot alle studenter ved HiOA som senere skal jobbe med barn, og ansatte fra relevante fagområder. Tanken er at alle barn fortjener at voksne samarbeider om å gi dem best mulig oppvekstvilkår og voksne som jobber med barn bør kunne noe om barns psykiske helse. Dette er høyaktuelt.

La meg derfor nevne noen talende tall:

Dette er noen av utfordringene mange av våre studenter sannsynligvis kan møte ute i arbeidslivet. Men bak problemene er det ofte komplekse årsaksforhold.

For å lykkes med å håndtere og behandle disse barna, vil det være av avgjørende betydning at vi tilbyr barna god samhandling mellom mange ulike yrkesgrupper.

Kombinasjonen av de ulike profesjonenes kunnskap og kompetanse er det mange barn trenger.

Media har vist oss at mer samarbeid på tvers av profesjoner er sårt tiltrengt, dette gjenspeiles også i politiske føringer som legger vekt på samhandling mellom helse- og sosialfagsprofesjoner. På HiOA tar vi dette et skritt videre ved å inkludere lærerutdanningene slik at barn og unge følges opp på den arenaen der de aller fleste av dem befinner seg til daglig: i barnehagen eller på skolen.

Barn oss imellom er også en sentral del i arbeidet med prosjektet INTERACT – Centre for Interprofessional Interaction with Children and Youth, Her skal barnehagelærere, barnevernspedagoger, sosionomer, grunnskolelærer og flere helseprofesjoner bygge opp kompetanse i å samarbeide med hverandre, til beste for barn og unge. Senteret kom til finalerunden for å bli Senter for fremragende utdanning.

I planleggingen av senteret var både studenter og praksisfeltet tett involvert. Dette var også noe av det ekspertkomiteen fremhevet som en særlig styrke ved sentersøknaden. Studentenes bidrag i planleggingen var svært viktig og vi trenger definitivt dette tette samarbeidet også i det videre arbeidet med med å igangsette prosjektet og å jobbe videre med ny søknad.

Vi har allerede, i samarbeid med Studentparlamentet, satt som mål at HiOA skal bli best på studentmedvirkning. Denne konferansen tok det imidlertid lenger enn “kun” medvirkning. Her arrangerte studentene hele konferansen selv. Det er imponerende!

Innleggene på konferansen berører mange viktige, gripende og alvorlige tema. Noen stikkord er omsorgssvikt, seksualitet, å være ødt i feil kropp, radikalisering og seksuelle overgrep

Konferanser som dette er en gyllen anledning til å lytte og lære – av og med hverandre!

 

Publisert av:

Nina Waaler
Prorektor

kommentar

  • Mette Tollefsrud

    Gratulerer til våre studenter på tvers. På mange måter realiserer studentene det vi som jobber i utdanningene har forsøkt på i en årrekke ; Etablere profesjonsovergripende tilbud. Eksemplarisk for “Interact” samarbeidet vi nå skal igang med.

Skriv en kommentar