NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

AgePaths advisory board møte

av thomas

Det andre møte med ekspertpanelet i AgePaths prosjektet ble avholdt på Voksenåsen 20-21. september. Panelet ga tilbakemelding på status i...

Les mer

ACCESS kick-off

NOVA arrangerte kick-off møte for infrastrukturprosjektet ACCESS Life Couse - Upgrade & Expansion, den 2. februar. Til stede var deltakere...

Les mer
Bro med mennesker på i silhuett mot himmel. Foto: colourbox.no

ACCESS Upgrade i gang!

ACCESS er et infrastrukturprosjekt ved NOVA som har som hovedformål å forbedre datakvaliteten og tilgangen til norske livsløpsdata.

Les mer
Bro med mennesker på i silhuett mot himmel. Foto: colourbox.no

Fullført datainnsamling

Datainnsamlingen til tredje runde av NorLAG-undersøkelsen er nå fullført. Vi er svært fornøyd med å ha gjennomført over 6000 intervjuer,...

Les mer

NSA-seminar om livskvalitet

Norsk selskap for aldersforskning arrangerte seminar om sykdomsbyrde, sosial ulikhet og livskvalitet 31. mai på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Les mer
Thomas Hansen holder frivillighetsforedrag.

Eldres frivillige innsats

Statens Seniorråd arrangerte den 9. februar frokostseminar om frivillighet blant eldre på Litteraturhuset i Oslo.

Les mer

De nye gamle

Siste utgave av Tidsskrift for Norsk psykologforening er viet aldring og psykisk helse, og med særlig fokus på morgendagens eldre....

Les mer
To eldre venninner spiser middag sammen. Foto: colourbox

Færre ensomme eldre i Norge

Ensomhet blant eldre er mindre utbredt i Norge enn i andre land i Europa, viser ny forskning fra NorLAG-forskere.

Les mer

Eldres mestring og livskvalitet

En ny rapport med data fra NorLAG belyser forutsetninger for trivsel og livskvalitet i eldre år, og hvordan disse betingelsene...

Les mer