NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

ACCESS kick-off

NOVA arrangerte kick-off møte for infrastrukturprosjektet ACCESS Life Couse - Upgrade & Expansion, den 2. februar. Til stede var deltakere...

Les mer

ACCESS Upgrade i gang!

ACCESS er et infrastrukturprosjekt ved NOVA som har som hovedformål å forbedre datakvaliteten og tilgangen til norske livsløpsdata.

Les mer

Fullført datainnsamling

Datainnsamlingen til tredje runde av NorLAG-undersøkelsen er nå fullført. Vi er svært fornøyd med å ha gjennomført over 6000 intervjuer,...

Les mer

NSA-seminar om livskvalitet

Norsk selskap for aldersforskning arrangerte seminar om sykdomsbyrde, sosial ulikhet og livskvalitet 31. mai på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Les mer
Thomas Hansen holder frivillighetsforedrag.

Eldres frivillige innsats

Statens Seniorråd arrangerte den 9. februar frokostseminar om frivillighet blant eldre på Litteraturhuset i Oslo.

Les mer

De nye gamle

Siste utgave av Tidsskrift for Norsk psykologforening er viet aldring og psykisk helse, og med særlig fokus på morgendagens eldre....

Les mer
To eldre venninner spiser middag sammen. Foto: colourbox

Færre ensomme eldre i Norge

Ensomhet blant eldre er mindre utbredt i Norge enn i andre land i Europa, viser ny forskning fra NorLAG-forskere.

Les mer

Eldres mestring og livskvalitet

En ny rapport med data fra NorLAG belyser forutsetninger for trivsel og livskvalitet i eldre år, og hvordan disse betingelsene...

Les mer
Bestemor med barnebarn på fanget i blomstereng. Foto: colourbox.com

Besteforeldre i skvis?

I denne NorLAG-artikkelen belyses besteforeldres innsats for både yngre og eldre generasjoner i familien.

Les mer
Family walking in the park. Photo: colourbox

Godt samhold i norske familier

Foreldre og voksne barn bor nær hverandre, har tett kontakt og hjelper hverandre. Men barna betyr mer for foreldrene enn...

Les mer

NorLAG på GSA-kongressen

Den årlige amerikanske gerontologikongressen ble avholdt i New Orleans 16-20. november. NOVA-forsker Thomas Hansen presenterte forskning basert på NorLAG-data.

Les mer
Fasadebilde fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: HiOA

To gjesteforskere hos NorLAG

I forbindelse med AgePaths-prosjektet hadde NOVA to gjesteforskere på besøk: Martina Brandt og Christian Deindl.

Les mer
Eldre mann jobber frivillig på kjøkken sammen med ung kvinne. Colourbox

Nytt prosjekt om aktiv aldring

Forskerprosjektet "Active ageing - pathways and outcomes" (AgePath) startet opp i 2015. Dette er et flerfaglig, longitudinelt og komparativt prosjekt...

Les mer