NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Fem myter om alderdommen

av thomas

Er eldre mer ensomme enn yngre? Blir du lykkeligere i alderdommen hvis du har barn? Er gamle gubber mer gretne?

Les mer

Tiltak for økt seniorfrivillighet

Ressursgruppen for prosjektet "Dugnad for deltakelse" hadde første møte 9. september. Prosjektet går over 3 år og ser på måter...

Les mer

Engasjerte besteforeldre

av thomas

Hjelper dagens besteforeldre nok til med barnebarna? Både småbarnsforeldre og besteforeldre er tydelige på at besteforeldre bør engasjere seg i...

Les mer

Podcast om barnløshet

Er det en myte at man blir lykkeligere med barn? Er barn en "aldersforsikring" mot ensomhet og depresjon i alderdommen?

Les mer

Dugnad for eldres frivillighet

Byrådet inviterte frivillighetsorganisasjonene til workshop på Grorudhuset 29. mai for å diskutere måter å øke eldres frivillighetsdeltakelse i Oslo.

Les mer

NorLAG på IAGG kongressen

av thomas

Ni NOVA-forskere deltar på den 9nde IAGG kongressen i Gøteborg 23-25. mai. I alt seks papers vil legges fram som...

Les mer
Maja Grøtting. Foto: StudioVest/NOVA

Maja disputerer!

av thomas

Den 29. mai vil Maja W. Grøtting forsvare avhandlingen "Empirical essays on Health and aging" ved Universitet i Bergen.

Les mer

Aldersvennlige lokalsamfunn

av thomas

Jardar Sørvoll holdt innlegg om «Bolig i det aldrende samfunn» i dagskonferanse om aldersvennlige lokalsamfunn arrangert av KS i Oslo...

Les mer
Seminar hos Nasjonalforeningen for folkehelse

Studie av aktivitetsvenner

av thomas

NOVA-forskerne Thomas Hansen og Jardar Sørvoll presenterte funn fra studien av aktivitetsvenn på Nasjonalforeningen for Folkehelses nettverksamling på Lillestrøm 7....

Les mer

Debatt om Oslo som aldersvennlig by

av thomas

"Hvor motivert er eldre for frivillig arbeid?". Innlegget ble presentert på det fjerde møtet i debattserien "Oslo - en god...

Les mer

Frokostmøte om utenforskap

av thomas

Norsk selskap for aldersforskning arrangerte frokostseminar 22. november på OsloMet. Tema for seminaret var utenforskap i alderdommen.

Les mer