NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Eldres frivillige innsats

Statens Seniorråd arrangerte den 9. februar frokostseminar om frivillighet blant eldre på Litteraturhuset i Oslo.

Les mer

De nye gamle

Siste utgave av Tidsskrift for Norsk psykologforening er viet aldring og psykisk helse, og med særlig fokus på morgendagens eldre....

Les mer
To eldre venninner spiser middag sammen. Foto: colourbox

Færre ensomme eldre i Norge

Ensomhet blant eldre er mindre utbredt i Norge enn i andre land i Europa, viser ny forskning fra NorLAG-forskere.

Les mer

Eldres mestring og livskvalitet

En ny rapport med data fra NorLAG belyser forutsetninger for trivsel og livskvalitet i eldre år, og hvordan disse betingelsene...

Les mer
Bestemor og barnebarn (jente) lager pannekaker. Foto: colourbox

Besteforeldre i skvis?

I denne NorLAG-artikkelen belyses besteforeldres innsats for både yngre og eldre generasjoner i familien.

Les mer
Family walking in the park. Photo: colourbox

Godt samhold i norske familier

Foreldre og voksne barn bor nær hverandre, har tett kontakt og hjelper hverandre. Men barna betyr mer for foreldrene enn...

Les mer

NorLAG på GSA-kongressen

Den årlige amerikanske gerontologikongressen ble avholdt i New Orleans 16-20. november. NOVA-forsker Thomas Hansen presenterte forskning basert på NorLAG-data.

Les mer
Fasadebilde fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: HiOA

To gjesteforskere hos NorLAG

I forbindelse med AgePaths-prosjektet hadde NOVA to gjesteforskere på besøk: Martina Brandt og Christian Deindl.

Les mer
Eldre mann jobber frivillig på kjøkken sammen med ung kvinne. Colourbox

Nytt prosjekt om aktiv aldring

Forskerprosjektet "Active ageing - pathways and outcomes" (AgePath) startet opp i 2015. Dette er et flerfaglig, longitudinelt og komparativt prosjekt...

Les mer
Omslag Access Working Paper 1/14

Harmonisering av data

Eit nytt ACCESS arbeidsnotat diskuterer moglegheiter og utfordringar kring harmonisering av NorLAG med liknande internasjonale studiar (SHARE, LASA, GGS). Omgrepet...

Les mer
Utklipp av første side ACCESS Newsletter 3/14

Nytt ACCESS nyhetsbrev

Tredje nyhetsbrev fra ACCESS Life Course-prosjektet er nå ute. Her finner du informasjon om blant annet: Nye oppdaterte brukervennlige NorLAG/LOGG...

Les mer