NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Nytt ACCESS nyhetsbrev

Utklipp av første side ACCESS Newsletter 3/14

Tredje nyhetsbrev fra ACCESS Life Course-prosjektet er nå ute.

Her finner du informasjon om blant annet:

  • Nye oppdaterte brukervennlige NorLAG/LOGG datafiler
  • Tredje runde av datainnsamling i NorLAG
  • Nye prosjekter
  • Kommende seminarer og kongresser
  • Nye publikasjoner

Last ned Access Newsletter 3_14

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser