NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Internasjonalt forskersamarbeid om alderisme

Svein Olav Daatland. Foto: StudioVest/NOVA

Svein Olav Daatland og Per Erik Solem fra NOVA deltar i et stort internasjonalt, tverrfaglig samarbeid – en COST Action – omkring alderisme.

COST Actions er et av de eldste verktøy for Europeisk forskningssamarbeid. Samarbeidet ble etablert i 1971 og inkluderer nå 35 land og 328 Actions.

Det dreier seg om finansiering av forskernettverk omkring nærmere bestemte tema, ikke om forskningsprosjekter med ny datainnsamling, men å oppsummere kunnskapsstatus og begreper, og berede grunnen for ny forskning på området.

COST Actions (COST = Transnational Cooperation in Science and Technology)

Oppstartsmøte for en ny COST Action omkring alderisme (aldersdiskriminering) fant sted i Brussel i November 2014: COST Action IS1402: Ageism from a multinational, interdisciplinary perspective, med Norge (og NOVA) som en av deltakerne.

Nettverket ledes av Liat Ayalon fra Bar Ilan University i Israel, med Clemens Tesch-Römer fra Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin, som nestleder og gjennomførest over en fire-års periode.

Et tretti-tall land deltar i Management Committe, for Norges del med Svein Olav Daatland og Per Erik Solem, NOVA/HiOA, som deltakere. Hensikten er i korte trekk å utfordre aldersdiskriminerende holdninger og praksis ved å oppsummere og øke kunnskapene på området, ved samarbeid på tvers av land og fag og ved å styrke rekrutteringen av forskning på området via forskerskoler og utvekslinger.

En begrepsanalyse av alderisme finners i Iversen, Larsen og Solem (2009): A conceptual analysis of ageism (URL http://psycnet.apa.org/journals/nop/61/3/4.pdf).

Storparten av virksomheten vil foregå i regi av arbeidsgrupper som er åpne for alle forskere fra de deltakende landene. Det dreier seg i dette tilfellet om fem arbeidsgrupper om alderisme – i helsevesenet, i arbeidslivet, i mediene og i lovverket.

En femte arbeidsgruppe tar opp internalisert alderisme. Nærmere informasjon er tilgjengelig fra Svein Olav Daatland og Per Erik Solem.

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser