NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Pris for beste sosiologiske artikkel

Katharina Herlofson. Foto: StudioVest/NOVA

Artikkelen "Er omsorgsfulle fedre omsorgfulle sønner?" ble kåret til beste norskspråklige, sosiologiske artikkel for 2014.

Forfatterne er Katharina Herlofson og Elisabeth Ugreninov.

Artikkelen var publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2014. Prisen ble delt ut på Sosiologforeningens vinterseminar sist helg. Dette spørsmål stiller NOVA-forskerne Katharina Herlofson og Elisabeth Ugreninov i en ny artikkel publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning.

Diskusjoner om likestilling i familien dreier seg i hovedsak om par med små barn, og debatter om nye mannsroller handler for det meste om menn som fedre. I denne artikkelen tar forfatterne et tre-generasjonsperspektiv og belyser arbeidsdeling hjemme og jevnlig hjelp til eldre foreldre, med særlig fokus på menns rolle som sønner.

Analysene er basert på data fra den norske undersøkelsen om livsløp, generasjon og kjønn.De finner at menn som praktiserer likedeling av husarbeid er mindre tilbøyelige til å hjelpe foreldre enn menn med en mer tradisjonell arbeidsdeling der kvinnen gjør mest. Deling av barneomsorg har ingen betydning for hjelpemønsteret. For kvinner er det først og fremst innsats i yrkesarbeid som står i sammenheng med hjelp til foreldre. Deltidsarbeidende kvinner stiller i større grad opp enn det kvinner som jobber fulltid gjør.

Resultatene tyder på at tilgjengelighet i form av tid har betydning, ved at hjelp til foreldre er knyttet til lavere innsats på andre områder – arbeid ute for kvinner, arbeid hjemme for menn. Således ser innsats i omsorg for foreldre ut til å gå sammen med tradisjonelle kjønnsroller i familien.

Last ned artikkelen her.Les reportasje om studien i Aftenposten her.

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser