NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Norsk kongress i aldersforskning

Illustrasjon av årringer i tre, lilla og orange. Colourbox

Den 6. norske aldersforskningskongressen holdes på Voksenåsen ved Oslo, 3.-4. desember 2015.

Hensikten med kongressen er å bygge bro mellom personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid omkring livets tredje og fjerde alder. Noen føler seg som aldersforskere, andre gjør det ikke, men har interesse for området. Alle er like velkomne.

Det samlede temaet denne gangen er «lengre liv, nye mønstre». Vi håper å få presentert problemstillinger og erfaringer over et bredt spekter fra helsevitenskaper og psykologi til samfunnsvitenskaper og kulturfag.

Hovedinnleggene blir holdt av Camilla Stoltenberg, Mia Vabø, Ole Christian Lien, Wenche Frogn Sellæg, Svein Olav Daatland og Lisbet Berg. Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg åpner kongressen.

Form

Det vil være plenumsforedrag, symposier med inviterte innlegg og sesjoner for paper og posterpresentasjoner.

Arrangør

NOVA (HiOA), Fakultet for helsefag (HiOA) og Norsk selskap for aldersforskning.

Hold av datoen!

Les invitasjon og foreløpig program her.

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser