NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Første AgePath advisory board møte

Advisory board meeting 2015

Det første advisory board-møtet for AgePath-prosjektet ble avholdt på Voksenåsen 11-12 juni.

“Active ageing – pathways and outcomes” (AgePath) er et flerfaglig, longitudinelt og komparativt prosjekt som vil belyse aktiv aldring innen tre områder: arbeidsmarked, sivilsamfunn og familie. Prosjektet er finansiert av VAM-prosjektet (Norges forskningsråd) og ledes av Britt Slagsvold (NOVA).

Les mer om prosjektet her.

Prosjektets advisory board består av følgende sju internasjonale eksperter. Her følger en presentasjon av dem og deres innlegg holdt på møtet:

  • Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit): Reflections on the active ageing index
  • Giovanni Lamura (INCRA): Voluntary work by older people
  • Clemens Tesch-Römer (Deutsches Zentrum für Alterfragen): Lessons learned from the German survey on volunteering
  • Anne Gauthier (NIDI): Age and active ageing in GGP (Anne meldte avbud)
  • Sara Arber (University of Surrey): Her and his perspective on active ageing
  • Rick Settersten (Oregon State University): A life course perspective on active ageing – how do we take history seriously?
  • Chris Phillipson (University of Manchester): Active ageing – an enthusiastic and a critical perspective

Følgende NOVA-forskere har ansvar for hvert av de tre områdene: Thomas Hansen (sivilsamfunn), Tale Hellevik (arbeid) og Katharina Herlofson (familie).

Fra NOVA deltar dessuten Per Erik Solem, Marijke Veenstra, Svein Olav Daatland, Gøril Løset, Annemette Sørensen (emirita) og Gunhild Hagestad (emirita). Morten Blekesaune (UiA) er også med i prosjektet. Alle deltok på møtet foruten Morten.

Prosjektet har tre tilknyttede utenlandske forskere: Dr. Marja Aartsen (Vrije Universiteit, Amsterdam), Dr. Martina Brandt (Max Planck Institute, Munchen) og Dr. Christian Deindl (University of Cologne). Av disse deltok kun Marja på møtet.

Møtet var svært nyttig og inspirerende, og vil gjentas i 2018.

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser