NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Nytt prosjekt om aktiv aldring

Eldre mann jobber frivillig på kjøkken sammen med ung kvinne. Colourbox

Forskerprosjektet "Active ageing - pathways and outcomes" (AgePath) startet opp i 2015. Dette er et flerfaglig, longitudinelt og komparativt prosjekt som vil belyse aktiv aldring innen tre områder: arbeidsmarked, sivilsamfunn og familie.

Prosjektet er finansiert av VAM-programmet i Norges Forskningsråd og ledes av Britt Slagsvold. Data hentes fra panelstudien NorLAG og den internasjonale Generations and Gender Survey.

NOVA-forskere i prosjektet er Tale Hellevik, Katharina Herlofson, Thomas Hansen, Per Erik Solem og Svein Olav Daatland. Andre involverte er Morten Blekesaune (Universitetet i Agder), Marja Aartsen (VU University Amsterdam), Christian Deindl (University of Cologne) og Martina Brandt (Technical University of Dortmund).

Prosjektet har et advisory board som består av sju ledende, internasjonale eksperter. Første møte med ekspertpanelet ble avholdt på Voksenåsen 11.-12. juni 2015. Les mer om møtet her. 

Prosjektsammendrag (engelsk)

Population ageing changes the balance between generations. Active ageing  is therefore a key objective in developing a sustainable welfare state. Utilizing a life course perspective and longitudinal data, this project investigates pathways and outcomes of active ageing in three domains and their interactions: the labor market (paid work), civil society (volunteerism), and the family (family care and support).

A key question is how opportunities and constraints in earlier years, and previous practices and relationships, influence activity and participation in old age:

  • Do changes in work and life conditions in the years prior to eligible pension age influence plans for and timing of retirement?
  • Does volunteering in old age substitute loss of previous productive social roles, or is volunteering primarily a continuation of earlier activity?
  • Are past patterns of involvement in intergenerational support reflected in current participation?

Another key question addresses the interplay between the three domains: Does activity in one domain compete or complement activities in other domains? A third set of questions address the individual outcomes of participation in work, civic society and family.

The empirical analyses will build on panel data from three waves of the NorLAG study. NorLAG data consist of survey data which are linked with administrative register data. A sample of 3 700 persons aged 40+ in 2003 has been followed to 2008 and will be interviewed again in 2015, and a gross sample of 13 000 persons will be followed from wave 2008 to 2015.

Comparative (cross-national) data are available as NorLAG is included in the international Generations and Gender survey (GGS). Cooperation with the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) adds to the comparative potential of the project.

Kontakt Britt Slagsvold for mer informasjon: britt.slagsvold@nova.hioa.no

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser