NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

To gjesteforskere hos NorLAG

Fasadebilde fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: HiOA

I forbindelse med AgePaths-prosjektet hadde NOVA to gjesteforskere på besøk: Martina Brandt og Christian Deindl.

Martina Brandt Foto: Technische Universitat Dortmund

Martina Brandt Foto: Technische Universitat Dortmund

Martina Brandt er professor ved institutt for sosiologi, Technische Universität Dortmund. Hun har vært ansatt ved Technische Universität Dortmund siden 2014. Før det arbeidet hun i flere år for SHARE studien, bl.a. som forskningskoordinator.

Christian Deindl er for tiden ansatt ved Goethe universitetet (institutt for sosiologi) i Frankfurt, men har også en stilling ved Universitetet i Köln (institutt for sosiologi og sosialpsykologi). De tok begge doktorgraden i sosiologi ved Universitetet i Zürich (2009).

Forskningen deres omhandler aldring og livsløp i ulike velferdsstatlige kontekster. De har blant annet skrevet om hjelp og støtte mellom familiegenerasjonene og betydningen av livshendelser tidlig(ere) i livet for eldre kvinner og menn.

De har begge en kvantitativ tilnærming og baserer analysene i hovedsak på data fra SHARE-prosjektet. Flere av arbeidene har de skrevet sammen.

Noen utvalgte publikasjoner

Brandt, M. (2013). Intergenerational help and public assistance in Europe. A case of specialization? European Societies, 15, 26-56.

Brandt, M. & Hank, K. (2014). Scars that will not disappear: Long-term associations between early- and later-life unemployment under different welfare regimes. Journal of Social Policy, 43, 727-743.

Brandt, M., Deindl, C., Hank, K. (2012). Tracing the origins of successful aging: The role of childhood conditions and social inequality in later life health. Social Science & Medicine, 74,  1418–1425.

Deindl, C. (2013). The influence of living conditions in early life on life satisfaction in old age. Advances in Life Course Research, 18, 107-114.

Deindl, C. & Brandt, M. (2015). Social exclusion and support between generations. In Börsch-Supan, A. et al. (Eds.) Ageing in Europe – Supporting Policies for an Inclusive Society, De Gruyter, Berlin, p. 161-168.

Deindl, C., Brandt, M. & Hank, K. (2016). Social networks, social cohesion, and later life health. Social Indicators Research, 126, 1175-1187.

 

Publisert av:

user
thomas