NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

NorLAG på GSA-kongressen

Den årlige amerikanske gerontologikongressen ble avholdt i New Orleans 16-20. november. NOVA-forsker Thomas Hansen presenterte forskning basert på NorLAG-data.

“The East-West divide in late-life depression in Europe: Results from the Generations and Gender Survey” er skrevet av Thomas Hansen og Britt Slagsvold (begge NOVA og HiOA). Studien benytter data fra en internasjonal studie som NorLAG er del av.

Les mer om den internasjonale GGS-studien her.

Publisert av:

user
thomas