NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Besteforeldre i skvis?

Bestemor med barnebarn på fanget i blomstereng. Foto: colourbox.com

I denne NorLAG-artikkelen belyses besteforeldres innsats for både yngre og eldre generasjoner i familien.

Lengre liv gjør at familiegenerasjoner lever lenger sammen enn noen gang tidligere. Dagens besteforeldre kan sies å være «pionerer»: De tilbringer i gjennomsnitt flere år med barnebarn enn hva som var tilfellet før, de har bedre helse, og de har færre barn og barnebarn å fordele sin tid og sine ressurser på. Men det er også flere av dem som har foreldre som lever, og som dermed befinner seg mellom barn og barnebarn på den ene siden og foreldre på den andre.

Katharina Herlofsson. Foto: StudioVest/NOVA

Katharina Herlofson. Foto: StudioVest/NOVA

– Hvordan det er å føle ansvar for både foreldre og barnebarn, er et aktuelt spørsmål fordi de gjelder stadig flere, sier forsker Katharina Herlofson.

Hun har i artikkelen «Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien?» sett på om det har noe å si for bestemødres og bestefedres pass av barnebarn om de selv har foreldre som lever. Er det sånn at hjelp til én generasjon finner sted på bekostning av hjelp til en annen generasjon? Det ville kanskje ikke være unaturlig å anta at besteforeldre som fortsatt har foreldre må gjøre noen valg fordi det kan være vanskelig å hjelpe flere generasjoner.

Resultatene fra studien viser at det ikke har noe å si for besteforeldres pass av barnebarn om de også har foreldre som lever. Det som har noe å si, er om de hjelper foreldrene. Men det er ikke sånn at det å hjelpe foreldre betyr at de ikke stiller opp og passer barnebarn. For bestemødre ser det snarere ut til å være det motsatte som gjelder: Bestemødre som har foreldre de gir jevnlig hjelp til, passer oftere barnebarn jevnlig enn det bestemødre uten denne type ansvar gjør.

– Et interessant spørsmål når det gjelder de som hjelper både eldre og yngre generasjoner, er om det skaper glede å hjelpe. Eller er det sånn at disse bestemødrene sliter seg ut? Kanskje gir det ekstra energi å passe barnebarn, slik at de får mer overskudd til å hjelpe sine eldre foreldre? Dette er spørsmål som bør belyses i videre forskning på dette feltet, sier Herlofson.

Kilde: Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien? Sosiologi i dag, årgang 45, nr. 3/2015

For mer informasjon, kontakt Katharina Herlofsson: katharina.herlofsson@nova.hioa.no

Publisert av:

user
thomas