NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Eldres mestring og livskvalitet

En ny rapport med data fra NorLAG belyser forutsetninger for trivsel og livskvalitet i eldre år, og hvordan disse betingelsene er fordelt mellom grupper av befolkningen.

I arbeidet med psykisk helse i det brede folkehelsearbeidet blir det lagt vekt på de miljømessige betingelsene for psykisk helse og trivsel i befolkningen. Mestringsbetingelser har blitt et nøkkelord i denne sammenheng.

Hensikten med rapporten er å belyse forutsetningene for trivsel og livskvalitet i eldre år, og hvordan disse betingelsene er fordelt mellom grupper av befolkningen. Formålet er å oppsummere kunnskaper om hva som påvirker livskvalitet i eldre år og å formidle dette i en form som er tilgjengelig for forvaltningen, forskningsmiljøer og andre interesserte.

Rapporten gir en kort oppsummering av eksisterende kunnskap på området, og er i hovedsak basert på resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Rapporten er skrevet av Thomas Hansen og Svein Olav Daatland, begge fra NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

For mer informasjon ta kontakt med Thomas Hansen: thomas.hansen@nova.hioa.no

Last ned rapporten her

Publisert av:

user
thomas