NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

De nye gamle

Siste utgave av Tidsskrift for Norsk psykologforening er viet aldring og psykisk helse, og med særlig fokus på morgendagens eldre. Flere av artiklene er skrevet av NOVA-forskere og benytter data fra NorLAG.

Britt Slagsvold og Thomas Hansen diskuterer i artikkelen “Morgendagens eldre: Betydningen av økt utdanning for mental helse” mulige endringer i eldres mentale helse og psykiske plager som følge av økt utdanning i eldrebefolkningen, og særlig blant kvinner. Les mer om artikkelen Morgendagens eldre.

Per Erik Solem’s artikkel “Aldring og arbeidsprestasjoner” belyser kontrasten mellom negative stereotypier omkring eldre arbeidstakere og forskning på eldres arbeidsprestasjoner. Les mer om artikkelen Aldring og arbeidsprestasjoner.

Les mer om tidsskriftutgaven her

Publisert av:

user
thomas