NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Eldres frivillige innsats

Thomas Hansen holder frivillighetsforedrag.

Statens Seniorråd arrangerte den 9. februar frokostseminar om frivillighet blant eldre på Litteraturhuset i Oslo.

Tema for seminaret var pensjonisters frivillige innsats, om hvilke bidrag det gir til enkelte og til samfunnet. NOVA-forsker Thomas Hansen holdt ett av fire innlegg:

  • Nye analyser gjennomført for Statens seniorråd gir overraskende tall for samfunnsverdien av pensjonisters frivillige innsats
  • Forsker Thomas Hansen fra Høgskolen i Oslo og Akershus forteller om verdien det har for den enkelte å engasjere seg frivillig
  • Else Rosland Ruud fra Øvre Eiker forteller om hva det har betydd for henne å engasjere seg i frivillig arbeid
  • Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge snakker i sitt innlegg om «Hvordan øke rekrutteringen til frivillige sektor»?

Publisert av:

user
thomas